Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Struktura organizacyjna CUW w Kobylnicy

Struktura organizacyjna CUW w Kobylnicy


Podaj dalej:
Kierownictwo Centrum stanowią:

Dyrektor Centrum: Marta Prezlata
Zastępca Dyrektora Centrum: Zdzisław Lesiecki

W skład Działu Finansowo-Księgowego (DFK) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Główny księgowy - Kierownik Działu (GK) - Katarzyna Sochacka,
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji mienia (FM) - Emilia Krajnik,
3) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac (FP) – Anna Jańczuk,
4) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (FV) - Małgorzata Witkowska,
5) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) - Małgorzata Kabat.

W skład Działu Oświaty i Sportu (DOS) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Działu Oświaty i Sportu (KO) - Witold Stech,
2) Stanowisko ds. oświaty (OO) - Iga Bekiesza,
3) Stanowisko ds. sportu (OS) - Anna Gawron,
4) Stanowisko ds. zarządzania projektami (OF) -
5) Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (ON).

W skład Działu Organizacyjnego (DOR) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OA) - Jolanta Guźniczak-Hendryk,
2) Stanowisko ds. zamówień publicznych (OZ) – Katarzyna Chojnacka,
3) Stanowisko ds. zaopatrzenia, gospodarowania majątkiem trwałym i prowadzenia archiwum (OG) - Bożena Szyszko,
4) Stanowisko ds. kadr (OK) - Wiesława Wrześniak,
5) Stanowisko ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznego bazy danych (OI) - Radosław Sawicki.

W skład Działu Obsługi Technicznej (DOT) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Działu Obsługi Technicznej (ZDC) - Zdzisław Lesiecki,
2) Stanowisko ds. zarządzania budynkami i obiektami (TB) – Remigiusz Ciereszko,
3) Stanowisko ds. oświetlenia i zarządzania energią (TE) – Tomasz Biel,
4) Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi magazynu (TM) - Dorota Miedzińska,
5) Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (TP).