Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Historia Gminy Kobylnica spisana na kartach

Monografia już dostępna dla czytelników


Podaj dalej:
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w oficjalnej promocji monografii Gminy Kobylnica, która odbyła się 16 maja w Gminnym Centrum Kultury i Promocji. To one, jako pierwsze, mogły zapoznać się z wydawnictwem opisującym historię tego terenu na przestrzeni wieków.

Troska o pielęgnowanie historii i świadectw materialnych dziejów ma swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych gminy. Jednym z celów operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015-2020 jest właśnie zwiększenie tożsamości i świadomości lokalnej.

Autorem publikacji "Z Kobylnicą przez wieki" jest dr Eugeniusz Wiązowski. Redakcję i korektę przeprowadził Andrzej Obecny, który był także autorem koncepcji graficznej książki. Przy aktualizacji publikacji współpracowali także pracownicy Urzędu Gminy Kobylnica oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Zdjęcia opublikowane w monografii są autorstwa Jana Maziejuka, Andrzeja Obecnego, Karola Kotusiewicza a także pochodzą z archiwów rodzinnych i archiwum Gminy Kobylnica.

Publikacja ma objętość 352 stron i została podzielona na 18 rozdziałów. Dzieje terenów i miejscowości wchodzących w skład gminy omówiono w sposób chronologiczno-problemowy. W pierwszych rozdziałach znajdziemy informacje o najdawniejszych dziejach Kobylnicy i okolic, historie 38 miejscowości tworzących gminę do 1945 roku, ślady dziedzictwa kulturowego oraz niemieckich tradycji i folkloru.

Kolejne rozdziały odnoszą się do dziejów nam współczesnych i zawierają m.in. opisy tworzenia się oświaty, placówek kultury, sportu i rekreacji, życia społecznego i partyjnego, życia religijnego, a także rolnictwa i przemysłu, usług publicznych i rozwoju infrastruktury komunalnej. Całość została opatrzona indeksem osób wymienianych w publikacji, wykazem ważniejszych skrótów oraz przypisami.

- Publikację tę zadedykowałem zmarłemu tuż po zakończeniu pracy nad książką Andrzejowi Obecnemu. Jednak jak wspomniałem w przedmowie, publikację tę władze gminy Kobylnica dedykują wszystkim, którzy tworzyli i tworzą wspólnie samorządność naszej gminy – podkreślał w czasie promocji wydawnictwa Wójt Leszek Kuliński.

Wydanie monografii pt. „Z Kobylnicą przez wieki” to kolejny przykład praktyki samorządu Gminy Kobylnica, który ma na celu wspieranie zachowania historii życia najstarszych mieszkańców. W 2016 roku zrealizowano projekt spisywania wspomnień pierwszych mieszkańców gminy. W ten sposób powstała publikacja historyczna pod tytułem „Czas pogardy i nadziei”. W publikacji tej zaprezentowano sylwetki i dzieje 15 osób urodzonych w latach 1922-1934 - powojennych osadników kobylnickich.

Nie dziwi więc, że naturalną konsekwencją omówionych wcześniej praktyk w upowszechnianiu historii lokalnej przez gminę Kobylnica jest ukończona w tym roku publikacja „Z Kobylnicą przez wieki”. To opus magnum, monografia gminy Kobylnica, która ma pełnić rolę opracowania historycznego opisującego dzieje powstania gminy poczynając od czasów najdawniejszych.

Monografia dostępna jest dla czytelników w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.