Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

GCKiP poszukuje pracownika

GCKiP poszukuje pracownika

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na stanowisku referenta ds. Promocji i Współpracy Zagranicznej

Wymagania:
  1. wykształcenie wyższe (w tym licencjat);
  2. komunikatywność;
  3. znajomość stosunków międzynarodowych;
  4. kreatywność;
  5. umiejętność pracy w zespole;
  6. obsługa programów graficznych preferowany Corel;
  7. znajomość podstaw fotografii;
  8. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  9. mile widziana znajomość dodatkowego języka;
  10. odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, punktualność, uczciwość, samodzielność.
Zakres wykonywanych czynności:
1. kreowanie wizerunku Gminy, poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
2. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego w kraju i zagranicą,
3. opracowanie materiałów promocyjnych o Gminie i regionie,
4. przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową oraz dla mediów,
5. monitoring wizerunku Gminy w kraju i regionie,
6. przygotowanie aplikacji Gminy w konkursach krajowych i zagranicznych,
7. podejmowanie akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, itp.),
8. upowszechnianie wśród nich informacji o Gminie, jej historii, kulturze i współczesności,
9. przygotowanie udziału Gminy w wybranych targach o charakterze promocyjnym, gospodarczym i inwestycyjnym,
10. utrzymanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami Gminy w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.
11. współpraca z mediami,
12. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi Gminy Kobylnica w celu realizacji wspólnych projektów,
13. pozyskiwanie informacji, analiza możliwości, sporządzanie wniosków aplikacyjnych, realizacja oraz rozliczenie projektów kulturalnych, finansowanych ze środków pozabudżetowych,
14. realizacja krajowych i zagranicznych przedsięwzięć kulturalnych.

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica
Godziny pracy: 7.30-15.30
Wynagrodzenie: 3.000,00 zł
Termin podpisania umowy: 2 stycznia 2019r.
Ilość miejsc pracy: 1
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
Miejsce składania ofert: osobiście lub listownie: sekretariat Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica, e-mailem: centrum@kobylnica.pl
Informacje szczegółowe: Agnieszka Puzdrowska, tel. 59 84290061 w godzinach: 730 – 1530.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.