Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

GCKiP poszukuje pracownika

GCKiP poszukuje pracownika

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na stanowisku referenta ds. Promocji i Współpracy Zagranicznej

Wymagania:
  1. wykształcenie wyższe (w tym licencjat);
  2. komunikatywność;
  3. znajomość stosunków międzynarodowych;
  4. kreatywność;
  5. umiejętność pracy w zespole;
  6. obsługa programów graficznych preferowany Corel;
  7. znajomość podstaw fotografii;
  8. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  9. mile widziana znajomość dodatkowego języka;
  10. odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, punktualność, uczciwość, samodzielność.
Zakres wykonywanych czynności:
1. kreowanie wizerunku Gminy, poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
2. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego w kraju i zagranicą,
3. opracowanie materiałów promocyjnych o Gminie i regionie,
4. przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową oraz dla mediów,
5. monitoring wizerunku Gminy w kraju i regionie,
6. przygotowanie aplikacji Gminy w konkursach krajowych i zagranicznych,
7. podejmowanie akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, itp.),
8. upowszechnianie wśród nich informacji o Gminie, jej historii, kulturze i współczesności,
9. przygotowanie udziału Gminy w wybranych targach o charakterze promocyjnym, gospodarczym i inwestycyjnym,
10. utrzymanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami Gminy w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.
11. współpraca z mediami,
12. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi Gminy Kobylnica w celu realizacji wspólnych projektów,
13. pozyskiwanie informacji, analiza możliwości, sporządzanie wniosków aplikacyjnych, realizacja oraz rozliczenie projektów kulturalnych, finansowanych ze środków pozabudżetowych,
14. realizacja krajowych i zagranicznych przedsięwzięć kulturalnych.

Miejsce wykonywania pracy: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica
Godziny pracy: 7.30-15.30
Wynagrodzenie: 3.000,00 zł
Termin podpisania umowy: 2 stycznia 2019r.
Ilość miejsc pracy: 1
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV ze zdjęciem
Miejsce składania ofert: osobiście lub listownie: sekretariat Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica, e-mailem: centrum@kobylnica.pl
Informacje szczegółowe: Agnieszka Puzdrowska, tel. 59 84290061 w godzinach: 730 – 1530.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.