Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Centrum Zagórek wypiękniało

Nowy kompleks rekreacyjny już otwarty


Podaj dalej:
Dobiegły końca prace w centrum Zagórek. W związku z całkowitą degradacją zbiornika retencjonującego wody opadowe z obrębu miejscowości Zagórki Gmina Kobylnica przystąpiła do jego przebudowy oraz renaturyzacji. Uroczyste otwarcie nowej inwestycji miało miejsce 25 lipca.

Zamierzone działania renowacyjne ukierunkowane były na poprawę warunków technicznych obiektu retencjonującego wodę a także na przebudowę urządzeń odwadniających - rurociągów, studzienek zbiorczych, mnicha przelewowego. Inwestycja obejmuje także wykonanie nowego zagospodarowaniu terenu znajdującego się w obrębie samego zbiornika. Budowana na tym terenie nowa infrastruktura rekreacyjna ma na celu również zmianę wizerunku centralnie położonego terenu miejscowości Zagórki oraz zapewnienie mieszkańcom miejsca do spotkań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz miejsca do zabaw dla dzieci.

- Aż miło patrzeć, kiedy na terenie Gminy Kobylnica powstają takie obiekty, jak ten. Bardzo funkcjonalny i niezwykle urokliwy. Myślę, że z powodzeniem może stawać do rywalizacji o to, gdzie wybrać się w słoneczne dni. Pozostaje liczyć, że potencjał tego miejsca zostanie wykorzystany i wszyscy będziemy mogli czerpać wiele radości z jego powstania - podkreśla Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński.

Wartość inwestycji wynosi 553 500,00 zł. Realizacja całego przedsięwzięcia to także sukces samorządu w dziedzinie sięgania po środki zewnętrzne. Z ponad 520 tys. zł, 171 stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To kolejne zadanie inwestycyjne realizowane w ostatnim czasie w miejscowości Zagórki. W latach 2017-2018 wybudowano tu lokalny system zbierania i oczyszczania ścieków oraz przebudowano urządzenia wodociągowe, natomiast w 2020 roku zmodernizowano istniejące oświetlenie poprzez montaż 12 punktów oświetleniowych typu LED.

Wcześniej za kwotę ok. 1,3 mln zł w Gminie Kobylnica zakończono rewitalizację przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie i Sycewicach poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych.