Gmina Kobylnica
Powróć do: Sołectwa

Bolesławice

Sołectwo Bolesławice liczy 1461 mieszkańców (wg stanu na dzień 30.06.2024r.).

Wieś sołecka zlokalizowana na zachód od Słupska i Kobylnicy przy drodze krajowej E-6 Słupsk – Szczecin.

Aktualnie niemalże łączy się z Kobylnicą. 
Sołtys: 

  • Pani Joanna Michalak

Rada Sołecka:

  • Pani Elwira Kądziołka
  • Pani Aleksandra Reglińska-Kutyłowska
  • Pani Agnieszka Koniczuk
  • Pani Katarzyna Kowalczuk
  • Leszek Kujawa

Sołectwo zostało założone w 1964 r. Obszar sołectwa obejmuje wieś Bolesławice, która jest siedzibą organów sołectwa. Na terenie sołectwa działa świetlica wiejska, sklep oraz szereg zakładów przemysłowo - usługowych między innymi: zakłady mechaniki pojazdowej, stacja diagnostyki i kontroli pojazdów, salony samochodowe Škody i Volkswagena Euro-Centrum Tadeusz, Renault Opaliński, Dacia, BMG Mercedes Benz i Mazda, Centrum Ogrodowe „Cyprys”, producent nadwozi samochodowych, izolacji, term i wentylacji „Izo-Metal” Szydło, ZUH ” Pantera” - producent bram, drzwi, ogrodzeń i napędów, „Poldan Truck” - producent wózków widłowych, P.P.H.U. „Mega” - dystrybutor bram, ogrodzeń i rolet. Bolesławice posiadają plan zagospodarowania przestrzennego. Wytyczone tereny pod zabudowę przemysłową, handlową, usługową i budownictwo jednorodzinne pozwalają na szybkie inwestowanie. W Bolesławicach działa również Galeria Handlowa „Pod wiatrakami”. Cmentarze ewangelickie w Bolesławicach założono w drugiej połowie XIX wieku. Jeden zlokalizowany jest przy polnej drodze między tą wsią a Kobylnicą, odchodzącą przed Bolesławicami w lewo od szosy ze Słupska do Koszalina. Teren cmentarza otacza gęsto rosnący grab, a wewnątrz rosną dęby oraz zieleń. Rozplanowana geometrycznie nekropolia o powierzchni 0,25 ha zachowała czytelność całości układu. Niestety dewastacja nagrobków doprowadziła do zatarcia czytelności mogił i kwater. Drugi cmentarz ewangelicki również położony jest przy polnej drodze, ale około 0,2 km na południe przed wjazdem do Bolesławic od strony Koszalina. Otaczają go pola uprawne. Pozostały widoczne granice pierwotnego układu przestrzennego oraz rozszerzenia go na początku XX wieku. Układ kwater i nagrobków został zatarty, pozostał natomiast dobrze zachowany zwarty drzewostan grabowy, tworzący przedtem żywopłot na obrzeżach starszej części. Powierzchnię zniszczonego cmentarza porasta bluszcz i barwinek.


Rys historyczny
Bolesławice w języku niemieckim Urlichsfelde były wsią chłopską, która stanowiła zachodnią część obszaru gminy Kobylnica. Wieś założono w XVIII w. w ramach akcji kolonizacyjnej. Najpierw zbudowano tu owczarnie i osiem siedlisk. W 1885 roku wieś liczyła już dwustu trzydziestu czterech mieszkańców. W 1939 roku w Bolesławicach było już trzydzieści jeden gospodarstw, w tym cztery o powierzchni 10 ha, dwadzieścia od 10 ha do 20 ha oraz trzy od 20 ha do 100 ha. Wieś od 1932 roku posiadała własną szkołę, do której uczęszczało dwudziestu czterech uczniów, których uczył jeden nauczyciel. Pierwszym nauczycielem był Otto Kraule a po nim Willi Schmidt. Była tu również poczta. W 1937 roku sołtysem był rolnik Albert Vos. Większość mieszkańców stanowili ewangelicy, którzy należeli do parafii w Kobylnicy. Polską nazwę miejscowości utworzono po drugiej wojnie światowej. Nazwa wsi pochodzi od imienia Bolesław, przywołuje piastowskie tradycje tego imienia oraz nawiązuje do historycznych przekazów o marszu na Pomorze około tysiąca rycerzy Bolesława Chrobrego.

Pliki do pobrania: