Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Biuro Porad Obywatelskich w Kobylnicy

Jest to miejsce, w którym każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status majątkowy może uzyskać bezpłatną, rzetelną informację obywatelską.


Podaj dalej:

Zadaniem SBPO nie jest rozwiązanie problemu za klienta, ale pomoc - wskazanie właściwego kierunku, naprowadzenie na optymalne rozwiązanie. Nie sporządzamy gotowych pism procesowych, jednakże można u nas dowiedzieć się w jaki sposób takie pismo sporządzić.

Porady udzielane są w sprawach:
- mieszkaniowych,
- rodzinnych,
- świadczeń socjalnych,
- świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
- zatrudnienia i bezrobocia.

Informacje udzielane są w sprawach:
- imigracji/ repatriacji,
- finansowych,
- niepełnosprawności,
- obywatela a instytucji,
- spadkowych,
- konsumenckich,
- stosunków międzyludzkich,
- własności.

Nie udzielamy porad w sprawach podatkowych i karnych.

Zapraszamy do biura SPBO w Kobylnicy

w środy w godz. 9:00 - 14:00,

które miesci się w budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Głównej 1.
wiecej informacji na stronie SPBO : sbpo.free.ngo.pl/_/