Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Trasy piesze i scieżki przyrodnicze w gminie Kobylnica.

Trasy piesze i scieżki przyrodnicze w gminie Kobylnica.

Piechurzy zwiedzający nasza gminę maja do wyboru dwa oznakowane szlaki piesze PTTK czarny i żółty oraz dwie bardzo ciekawe ścieżki przyrodnicze położone na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.


Podaj dalej:
Piechurzy zwiedzający nasza gminę maja do wyboru dwa oznakowane szlaki piesze PTTK (czarny i żółty) oraz dwie bardzo ciekawe ścieżki przyrodnicze polożone na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.Pieszy szlak czarny „Dolina Wieprzy i Studnicy” (Słupsk - Miastko). Długość trasy wynosi 68 km, z czego w gminie 16 km. Szlak przebiega od drogi Łosino - Krępa przez miejscowości: Lubuń, Kwakowo, Lulemino, Kozłówko, Zagórki. Napotkamy tu zabytki sakralne i osobliwości przyrodnicze.Szlak żółty „Dolina Słupi" (Słupsk - Bytów) przebiega wzdłuż osi Parku, którą wyznacza dolina rzeki. Długość trasy wynosi 52 km z czego 10 km w gminie Kobylnica, gdzie szlak wiedzie przez miejscowość Lubuń. Główną atrakcją trasy jest bogactwo walorów przyrodniczych rzeki, urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy i mało zmienione środowisko.Serdecznie polecamy także wędrówkę ścieżką przyrodniczą „Szlakiem troci i łososia”. Ścieżka powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”, realizowanego przez Gminę Kobylnica wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, a finansowanego przez fundację „Ekofundusz”. Długość ścieżki wynosi 4 km, na których rozlokowano 10 przystanków z tablicami informacyjnymi. W trakcie wędrówki możemy zapoznać się z charakterystyką dorzecza Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzeki tego obszaru oraz poznać biologię, znaczenie oraz czynniki wpływające na populację łososia atlantyckiego i troci wędrownej. Ponadto na trasie obejrzeć można grodzisko wczesnośredniowieczne oraz stary park podworski w Łosinie, gdzie obok pięknych pomnikowych drzew zachował się przy skarpie grobowiec Maximiliana von Zitzewitza.

Zobacz film o Gminie Kobylnica - kliknij tutaj.