Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Trasy piesze i scieżki przyrodnicze w gminie Kobylnica.

Trasy piesze i scieżki przyrodnicze w gminie Kobylnica.

Piechurzy zwiedzający nasza gminę maja do wyboru dwa oznakowane szlaki piesze PTTK czarny i żółty oraz dwie bardzo ciekawe ścieżki przyrodnicze położone na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.


Podaj dalej:
Piechurzy zwiedzający nasza gminę maja do wyboru dwa oznakowane szlaki piesze PTTK (czarny i żółty) oraz dwie bardzo ciekawe ścieżki przyrodnicze polożone na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.Pieszy szlak czarny „Dolina Wieprzy i Studnicy” (Słupsk - Miastko). Długość trasy wynosi 68 km, z czego w gminie 16 km. Szlak przebiega od drogi Łosino - Krępa przez miejscowości: Lubuń, Kwakowo, Lulemino, Kozłówko, Zagórki. Napotkamy tu zabytki sakralne i osobliwości przyrodnicze.Szlak żółty „Dolina Słupi" (Słupsk - Bytów) przebiega wzdłuż osi Parku, którą wyznacza dolina rzeki. Długość trasy wynosi 52 km z czego 10 km w gminie Kobylnica, gdzie szlak wiedzie przez miejscowość Lubuń. Główną atrakcją trasy jest bogactwo walorów przyrodniczych rzeki, urozmaicona rzeźba terenu, piękne krajobrazy i mało zmienione środowisko.Serdecznie polecamy także wędrówkę ścieżką przyrodniczą „Szlakiem troci i łososia”. Ścieżka powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”, realizowanego przez Gminę Kobylnica wspólnie z Dyrekcją Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, a finansowanego przez fundację „Ekofundusz”. Długość ścieżki wynosi 4 km, na których rozlokowano 10 przystanków z tablicami informacyjnymi. W trakcie wędrówki możemy zapoznać się z charakterystyką dorzecza Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzeki tego obszaru oraz poznać biologię, znaczenie oraz czynniki wpływające na populację łososia atlantyckiego i troci wędrownej. Ponadto na trasie obejrzeć można grodzisko wczesnośredniowieczne oraz stary park podworski w Łosinie, gdzie obok pięknych pomnikowych drzew zachował się przy skarpie grobowiec Maximiliana von Zitzewitza.

Zobacz film o Gminie Kobylnica - kliknij tutaj.