Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Gmina Kobylnica- Magiczne miejsca, magiczne chwile

Album wydany w 2013r.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zdjęcia/Photos: Jan Maziejuk, Lucjan Duchnowicz, Archiwum Gminy Kobylnica, Archiwum Szarek Wydawnictwo Reklama

Teksty/Texts: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Tłumaczenie/Translation: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Wydawca/Publisher: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Opracowanie graficzne, skład, druk/ Graphics design, composition, print: Szarek Wydawnictwo Reklama