Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Gmina Kobylnica- Magiczne miejsca, magiczne chwile

Album wydany w 2013r.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zdjęcia/Photos: Jan Maziejuk, Lucjan Duchnowicz, Archiwum Gminy Kobylnica, Archiwum Szarek Wydawnictwo Reklama

Teksty/Texts: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Tłumaczenie/Translation: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Wydawca/Publisher: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Opracowanie graficzne, skład, druk/ Graphics design, composition, print: Szarek Wydawnictwo Reklama