Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Aktywni seniorzy poszukiwani. Ruszył konkurs „Srebrne Serce”

Aktywni seniorzy poszukiwani. Ruszył konkurs „Srebrne Serce”

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:

Do pobrania:

Jednym z założeń Projektu „Srebrna Sieć” jest organizacja konkursu „Srebrne Serce”, którego głównym celem jest promocja seniorów podejmujących wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej.

Organizatorami konkursu jest Gmina Kobylnica wspólnie z Opiekunem Wolontariatu powołanym w ramach realizacji Projektu „Srebrna Sieć” oraz Radą Seniorów Gminy Kobylnica.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest dostarczenie (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Srebrne Serce”) do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica w terminie do 31.07.2019r. czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającego zgodę na udział w Konkursie, dane kandydata, opis działalności wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury.

Dostarczenie zgłoszenia może nastąpić osobiście lub listownie na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.