Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

30 lat temu Polska stanęła u progu ogromnych zmian

30 lat temu Polska stanęła u progu ogromnych zmian

Świętujemy odrodzenie samorządności


Podaj dalej:
Choć ostatecznie uznawana jest za jeden z największych sukcesów, to jej wprowadzenie nie było łatwe. Reforma samorządu terytorialnego, która wprowadziła szereg zmian w funkcjonowaniu naszego kraju, dokonywała się w czasach trudnych politycznie, gospodarczo i społecznie. Świętowanie okrągłego jubileuszu samorządności w Polsce nie byłoby więc możliwe, gdyby nie ogromna determinacja i wiara w to, że wprowadzenie zmian jest koniecznością na drodze do budowy demokratycznego państwa.

Trzydzieści lat temu, wraz z upadkiem komunizmu, rozpoczęła się odbudowa polskiej samorządności. Samorządności, której tradycje sięgają już czasów średniowiecza, kiedy to lokalnym społecznościom nadawano prawa miejskie i ziemskie. Prawo o sejmikach i ordynacja miejska znalazły się w uchwalonej w 1791 roku Konstytucji 3-go Maja.

Po odzyskaniu niepodległości rozpoczął się nowy etap scalania kraju. Uchwalona wówczas Konstytucja Kwietniowa podtrzymała podział na województwa, powiaty i gminy, umożliwiała tworzenie jednostek samorządu do wykonywania zadań szczególnych.

Czasy II wojny światowej scentralizowały działania jednostkek samorządowych. Wierzono, że po zakończeniu walk przejmą one władzę na terenach wolnej Polski. Tak się jednak nie stało. Wprowadzono wówczas model sowiecki, gdzie władzę w powołanych wojewódzkich, powiatowych i gminnych radach narodowych przejęli partyjni dygnitarze, a nie kandydaci wybrani przez naród. Rok 1989 zmienił wszystko. Upadek systemu konunistycznego otworzył drogę do stopniowej odbudowy samorządności w Polsce.
__

Pod adresem moich koleżanek i kolegów samorządowców kieruję serdeczne życzenia. Wiedząc, jak wymagająca, trudna i specyficzna jest to praca, gratuluję odwagi, by mimo wszystko jej się podjąć. Wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności, radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządowym składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

Leszek Kuliński
Wójt Gminy Kobylnica