Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Zostań mieszkańcem „Gminy przyszłości” Weź udział w głosowaniu

Gmina Kobylnica zgłosiła swój udział w Konkursie „GMINA PRZYSZŁOŚCI” w dwóch kategoriach • Ekologia – „Rozwój energetyki odnawialnej na terenie Gminy Kobylnica poprzez wykorzystanie energii wiatru oraz energii słonecznej” budowa elektrowni wiatrowych oraz instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kobylnica , • Społeczeństwo – „Budowa Centrum Administracyjno – Kulturalnego w Kobylnicy”.


Podaj dalej:

Jeśli uważasz, że Gmina Kobylnica realizuje działania oparte na wykorzystaniu energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe) oraz nowoczesnych proekologicznych rozwiązań (np. kolektory słoneczne), a także inwestuje na rzecz poprawy klimatu wśród mieszkańców gminy (m.in. budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego, Boisko ORLIK 2012)

ZAGŁOSUJ


1. Wejdź na stronę www.kibicujklimatowi.pl
2. Kliknij po prawej stronie „kibicuj swojej gminie”
3. Wpisz nazwę Gminy - KOBYLNICA
4. podaj swojego e-maila
5. oddaj głos
6. uściślij wybór Gminy z listy rozwijanej: Kobylnica, gmina Kobylnica, powiat słupski
7. oddaj głos
8. sprawdź pocztę e-mail i kliknij link zawarty w wiadomości: oddaj głos

DZIĘKUJEMY!