.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
miesiąc temu

Zostań mieszkańcem „Gminy przyszłości” Weź udział w głosowaniu

Gmina Kobylnica zgłosiła swój udział w Konkursie „GMINA PRZYSZŁOŚCI” w dwóch kategoriach • Ekologia – „Rozwój energetyki odnawialnej na terenie Gminy Kobylnica poprzez wykorzystanie energii wiatru oraz energii słonecznej” budowa elektrowni wiatrowych oraz instalacja kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kobylnica , • Społeczeństwo – „Budowa Centrum Administracyjno – Kulturalnego w Kobylnicy”.


Podaj dalej:

Jeśli uważasz, że Gmina Kobylnica realizuje działania oparte na wykorzystaniu energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe) oraz nowoczesnych proekologicznych rozwiązań (np. kolektory słoneczne), a także inwestuje na rzecz poprawy klimatu wśród mieszkańców gminy (m.in. budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego, Boisko ORLIK 2012)

ZAGŁOSUJ


1. Wejdź na stronę www.kibicujklimatowi.pl
2. Kliknij po prawej stronie „kibicuj swojej gminie”
3. Wpisz nazwę Gminy - KOBYLNICA
4. podaj swojego e-maila
5. oddaj głos
6. uściślij wybór Gminy z listy rozwijanej: Kobylnica, gmina Kobylnica, powiat słupski
7. oddaj głos
8. sprawdź pocztę e-mail i kliknij link zawarty w wiadomości: oddaj głos

DZIĘKUJEMY!