Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Podaj dalej:

Link do ogłoszeń o konkursach: http://www.powiat.slupsk.pl/733,2016.html

Jednocześnie informujemy, iż od 2016 r. oferty na otwarte konkursy na realizację zadań publicznych ogłoszone przez Zarząd Powiatu Słupskiego można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu WITKAC.PL W celu złożenia oferty należy założyć konto użytkownika w systemie na stronie www.witkac.pl

Po złożeniu oferty w wersji elektronicznej Oferent będzie poproszony przez system o wydruk z pliku PDF Poświadczenia Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Instrukcje jak założyć konto w systemie WITKAC.PL oraz jak złożyć ofertę znajdują się pod tym linkiem: http://www.powiat.slupsk.pl/731,witkac-pl.html

Rejestracja jest bezpłatna.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z założeniem konta w systemie oraz składaniem ofert za jego pośrednictwem prosimy kontaktować się z p. Maciejem Wałaszewskim, tel. 598418575, email: mwalaszewski@powiat.slupsk.pl

Organizacje chcące zgłosić swoich kandydatów do Komisji konkursowych w celu opiniowania ofert informujemy, iż zgodnie z Programem współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. przedstawicieli można zgłaszać za pośrednictwem Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem http://www.powiat.slupsk.pl/738,komisje-konkursowe.html