Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały

Informujemy, że Zarząd Powiatu Słupskiego ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uprawnionymi podmiotami do konsultacji są działające na terenie powiatu słupskiego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii. Termin: od 05 do 15 lutego 2016 r.

Komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Słupsku odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Polityki Społecznej.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały prosimy zgłaszać na załączonym formularzu, który należy przesłać na adres poczty elektronicznej: mwalaszewski@powiat.slupsk.pl lub na adres pocztowy: Starostwo Powiatowe w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.