Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
4 dni temu

Zaproszenie na spotkanie

dot. mikroinstalacji OZE


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym mikroinstalacji wykonanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”, dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PROSUMENT. Spotkanie odbędzie się dnia 19 lutego 2018 roku o godzinie 18:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (Sala teatralna), przy ulicy Wodnej 20/4 w Kobylnicy.

Uprzejmie informuję, że na spotkanie zaprosiłem przedstawicieli Spółki Hymon Energy z siedzibą w Tarnowie, która prowadzi konserwację i przeglądy gwarancyjne w/w instalacji oraz przedstawicieli Spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Celem spotkania będzie omówienie i wyjaśnienie wątpliwości mieszkańców dotyczących między innymi następujących zagadnień:
  • zasad prawidłowego użytkowania mikroinstalacji,
  • prawidłowego odczytu ilości wyprodukowanej energii,
  • najczęściej występujących błędów inwertera,
  • sposobu rozliczenia nadwyżek energii.
Zachęcam do wzięcia czynnego udziału w spotkaniu.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński