.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
6 miesięcy temu

Zabytki ruchome na terenie Gminy

Na terenie Gminy znajduje się 29 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego.


Podaj dalej:
Lp. Miejscowość Pozycja rejestrowa Uwagi

1. Kobylnica, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
B-254 B-255 B-256 B-257 B-258 Prospekt organowy - 1781 r. Empora - XIX w. Antepedium - II poł. XVII w. Świecznik wiszący - XIX w.
Ornat - XVIII w.

2. Sierakowo Słupskie, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
B-251 B-253 B-252 Ambona - XVII w. Ławki - pocz. XVII w. Konfesjonał - poł. XVII i XX w.

3. Słonowice, Kościół pw. św. Stanisława Kostki
B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/3 B-328/1 B-328/5 B-328/6 B-328/4
B-228 Ambona - poł. XVII w. Rzeźba „św. Jan Ewangelista” (ambona) - poł. XVII w. Rzeźba „św. Marek Ewangelista” (ambona) - poł. XVII w. Rzeźba „św. Mateusz Ewangelista” (ambona) - pocz. XVII w. Rzeźba „św. Łukasz Ewangelista” (ambona) - poł. XVII w. Rzeźba (ambona) - k. XIX w. Chrzcielnica - 1658 r. Kropielnica - XIV w. Krzyż procesyjny - pocz. XVIII w. Krucyfiks - XIX w. Misa chrzcielna - 1658 r.
Epitafium rodziny Neumann z 1766 r.

4. Kuleszewo, Kościół pw. św. Józefa
B-259 B-261 B-260 B-262 Krucyfiks - k. XIV w. Epitafium - po 1626 r. Świecznik wiszący - XVIII/XIX w. Dzwon - XVII w.

5. Kwakowo, Kościół pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP
B-263 B-265 B-265 Konewka - 1793 r. (do zbiorów muzealnych) Księga metrykalna - 1835-1859 r. Księga metrykalna - 1863 -1896 r.

6. Zębowo, Kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
B-339/1 B-339/1 B-339/2 Ołtarz - XVIII w. Ambona - ok. 1764 r. Kropielnica - XV w.(?)