Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Wysoko w krajowych zestawieniach

Wysoko w krajowych zestawieniach

Czym możemy się pochwalić?


Podaj dalej:
Gmina Kobylnica zajęła 141. miejsce w kraju pod względem łącznej sumy dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 rok. Kobylnicki samorząd może pochwalić się także dodatnim bilansem salda migracji wewnętrznych. W ubiegłym roku przybyło tu 316 nowych mieszkańców.

W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno dochody własne - czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w CIT i PIT - ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne. Łączna suma dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła w Gminie Kobylnica poziom 5 183,18 złotych. Taki wynik pozwolił na zajęcie 141. miejsca w kraju.

W sprawozdaniu regionalnych izb obrachunkowych (RIO), w którym dokonano analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podkreślono, że w 2016 r. dochody gmin w przeliczeniu na mieszkańca - bez miast na prawach powiatu - wzrosły do poziomu 3 944 zł, czyli o 548 zł. Jedynie w dziewięciu gminach odnotowano dochód per capita poniżej 3 000 zł. W większości przypadków (60 proc.) wpływy do budżetu zamknęły się w przedziale 3 000 zł-4 000 zł. W jednej trzeciej gmin wpływy budżetowe wyniosły od 4 000 zł do 5 000 zł, a w 129 najbardziej zamożnych samorządach - powyżej 5 000 zł. Właśnie w tym gronie znalazła się Gmina Kobylnica.

Najbogatszą gminą w Polsce pozostaje Kleszczów (woj. łódzkie). Łączna suma dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła tam poziom 47 709 zł - wynika danych GUS za 2016 r. Na drugim miejscu znalazła się gmina wiejska Rewal. W czołówce są również: Krynica Morska oraz Rząśnia.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił także dane dotyczące migracji wewnętrznych. W raporcie możemy znaleźć informacje mówiące o tym, iż ponad 1,5 tys. gmin odnotowało w ubiegłym roku ujemne saldo migracji, czyli większy odpływ niż napływ ludności na dane tereny. Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął w Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach. Biorąc pod uwagę gminy wiejskie, najwięcej mieszkańców przybyło m.in. w podpoznańskich: Komornikach (871 osób), Dopiewie (758 osób) i Tarnowie Podgórnym (644 osoby), a także w dolnośląskiej Długołęce (844 osoby) i pomorskim Pruszczu Gdańskim (789 osób). Dodatnie saldo migracji wewnętrznych odnotowała także Gmina Kobylnica. W ubiegłym roku przybyło tu 316 nowych mieszkańców. Taki wynik uplasował nasz samorząd na 43. miejscu w kraju.

źródło: opracowanie własne na podstawie samorzad.pap.pl