Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
5 miesięcy temu

Wysoko w krajowych zestawieniach

Wysoko w krajowych zestawieniach

Czym możemy się pochwalić?


Podaj dalej:
Gmina Kobylnica zajęła 141. miejsce w kraju pod względem łącznej sumy dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2016 rok. Kobylnicki samorząd może pochwalić się także dodatnim bilansem salda migracji wewnętrznych. W ubiegłym roku przybyło tu 316 nowych mieszkańców.

W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno dochody własne - czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w CIT i PIT - ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne. Łączna suma dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła w Gminie Kobylnica poziom 5 183,18 złotych. Taki wynik pozwolił na zajęcie 141. miejsca w kraju.

W sprawozdaniu regionalnych izb obrachunkowych (RIO), w którym dokonano analizy budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podkreślono, że w 2016 r. dochody gmin w przeliczeniu na mieszkańca - bez miast na prawach powiatu - wzrosły do poziomu 3 944 zł, czyli o 548 zł. Jedynie w dziewięciu gminach odnotowano dochód per capita poniżej 3 000 zł. W większości przypadków (60 proc.) wpływy do budżetu zamknęły się w przedziale 3 000 zł-4 000 zł. W jednej trzeciej gmin wpływy budżetowe wyniosły od 4 000 zł do 5 000 zł, a w 129 najbardziej zamożnych samorządach - powyżej 5 000 zł. Właśnie w tym gronie znalazła się Gmina Kobylnica.

Najbogatszą gminą w Polsce pozostaje Kleszczów (woj. łódzkie). Łączna suma dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca osiągnęła tam poziom 47 709 zł - wynika danych GUS za 2016 r. Na drugim miejscu znalazła się gmina wiejska Rewal. W czołówce są również: Krynica Morska oraz Rząśnia.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił także dane dotyczące migracji wewnętrznych. W raporcie możemy znaleźć informacje mówiące o tym, iż ponad 1,5 tys. gmin odnotowało w ubiegłym roku ujemne saldo migracji, czyli większy odpływ niż napływ ludności na dane tereny. Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął w Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach. Biorąc pod uwagę gminy wiejskie, najwięcej mieszkańców przybyło m.in. w podpoznańskich: Komornikach (871 osób), Dopiewie (758 osób) i Tarnowie Podgórnym (644 osoby), a także w dolnośląskiej Długołęce (844 osoby) i pomorskim Pruszczu Gdańskim (789 osób). Dodatnie saldo migracji wewnętrznych odnotowała także Gmina Kobylnica. W ubiegłym roku przybyło tu 316 nowych mieszkańców. Taki wynik uplasował nasz samorząd na 43. miejscu w kraju.

źródło: opracowanie własne na podstawie samorzad.pap.pl