.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
dwa tygodnie temu

Wymień azbest przy wsparciu Gminy

Wymień azbest przy wsparciu Gminy

Złóż wniosek o dofinansowanie


Podaj dalej:

Do pobrania:

W związku z przystąpieniem Gminy Kobylnica do realizacji „Programu wymiany wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica” w roku 2017, uprzejmie informujemy, że do dnia 31 marca 2017r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego programu.

Termin składania wniosków wynika z konieczności sporządzenia kompletnego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Kosztami kwalifikowanymi w niniejszym programie są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu, tj. po 31 maja 2017r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (059) 8429070 wew. 244.