Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Wymień azbest przy wsparciu Gminy

Wymień azbest przy wsparciu Gminy

Złóż wniosek o dofinansowanie


Podaj dalej:

Do pobrania:

W związku z przystąpieniem Gminy Kobylnica do realizacji „Programu wymiany wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica” w roku 2017, uprzejmie informujemy, że do dnia 31 marca 2017r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego programu.

Termin składania wniosków wynika z konieczności sporządzenia kompletnego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Kosztami kwalifikowanymi w niniejszym programie są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu, tj. po 31 maja 2017r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (059) 8429070 wew. 244.