Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
6 miesięcy temu

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podaj dalej:

W środę (24 bm.) podczas Zebrania Plenarnego Organizacji Pozarządowych zorganizowanego w Starostwie Słupskim zostały przeprowadzone wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego ma być organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Będzie ona składać się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, Rady Powiatu Słupskiego i Zarządu Powiatu Słupskiego. Na Zebraniu Plenarnym wybrani zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych w składzie:

Obszar tematyczny: działalność na rzecz edukacji, kultury, aktywności zawodowej i obywatelskiej:

Grzegorz Basarab - Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

Ewa Wyrzykowska - Stowarzyszenie Nasza Krępa

Obszar tematyczny: działalność na rzecz pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, seniorów i grup marginalizowanych:

Renata Wismont - Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość”

Estera Brachaniec - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Warblewo

Obszar tematyczny: działalność na rzecz sportu, turystyki, rekreacji, rozwijania zainteresowań

Marta Rutkiewicz - Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

Sylwia Wyrzykowska - Stowarzyszenie Nasza Krępa

Zgodnie z uchwałą NR VII/57/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w skład Rady wchodzi:

1) 2 przedstawicieli wskazanych przez Radę Powiatu Słupskiego,

2) od 2 do 4 przedstawicieli Zarządu Powiatu Słupskiego,

3) co najmniej 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu powoła uchwałą Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego nie później niż w terminie 14 dni od wyłonienia przedstawicieli Rady i Zarządu Powiatu Słupskiego wszystkich powyższych stron. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.