.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
3 miesiące temu

Wójt Gminy Kobylnica przekazuje kolejne informacje

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) informuję, że w dniach od 16 do 19 lutego 2018 r. zostały opublikowane za pomocą serwisu Witkac.pl następujące oferty:

1. Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy SP 3 w Słupsku z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Banacha 5 - zadanie pn. „V Halowy Turniej Piłki Nożnej WIELKANOC – KOBYLNICA 2018”
2. Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 1 – zadanie pn. „Organizacja imprez spływu kajakowego na terenie Gminy Kobylnica na rzece Słupi na odcinku Łosino-Słupsk”
3. Słupskie Towarzystwo Brydżowe z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Gdyńska 13B – zadanie pn. „Cykl Turniejów Brydżowych o Puchar Wójta Gminy Kobylnica”
4. Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski” z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7/28 – zadanie pn. „Prawdy i mity o narkotykach i dopalaczach”

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się oferty:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,
3) na stronie internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl

Uwagi do ofert można zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 lub drogą elektroniczną na adres: d.klimowicz@kobylnica.eu na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Załączniki:
1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „V Halowy Turniej Piłki Nożnej WIELKANOC – KOBYLNICA 2018”
2. Formularz uwag do oferty pn. „V Halowy Turniej Piłki Nożnej WIELKANOC – KOBYLNICA 2018”
3. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprez spływu kajakowego na terenie Gminy Kobylnica na rzece Słupi na odcinku Łosino-Słupsk”
4. Formularz uwag do oferty pn. „Organizacja imprez spływu kajakowego na terenie Gminy Kobylnica na rzece Słupi na odcinku Łosino-Słupsk”
5. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Cykl Turniejów Brydżowych o Puchar Wójta Gminy Kobylnica”
6. Formularz uwag do oferty pn. „Cykl Turniejów Brydżowych o Puchar Wójta Gminy Kobylnica”
7. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Prawdy i mity o narkotykach i dopalaczach”
8. Formularz uwag do oferty pn. „Prawdy i mity o narkotykach i dopalaczach”