.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Wójt Gminy Kobylnica przekazuje informacje

dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a


Podaj dalej:

Do pobrania:

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239 ze zm.) informuję, że w dniu 5 października 2016 r. została opublikowana za pomocą serwisu Witkac.pl następująca oferta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Klub Sportowy "Aquarius" Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9 pod nazwą „Uczymy się pływać od najmłodszych lat”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,
3) na stronie internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl
4) na stronie internetowej serwisu www.Witkac.pl

Uwagi do ofert można zgłaszać do dnia 12 października 2016 r. osobiście w formie pisemnej w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 lub drogą elektroniczną na adres: j.kralski@kobylnica.eu na załączonym formularzu (skan z podpisem).