.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
dwa tygodnie temu

Władze gminy

Władze gminy

kadencja 2014 - 2018


Podaj dalej:
Kierownictwo urzędu stanowią:
Wójt Gminy - Leszek Kuliński
Zastępca Wójta Gminy - Marcin Świder
Sekretarz Gminy - Maja Wawrowska
Skarbnik Gminy - Izabela Hubert

Skład osobowy Rady Gminy Kobylnica:
Przewodniczący Rady Gminy - Leon Kiziukiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Krystyna Balcerek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Janusz Kaszowski

Komisja Rewizyjna:
Janusz Adamczyk Przewodniczący Komisji
Iwona Drapalska-Krawczyk Zastępca Przewodniczącego Komisji
Robert Kędzior członek Komisji
Krzysztof Anioł członek Komisji
Paweł Pawlak członek Komisji

Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
Joanna Walentukiewicz-Czałpińska Przewodnicząca Komisji
Mirosław Przybył Zastępca Przewodniczącej Komisji
Janusz Adamczyk członek Komisji
Barbara Stępień członek Komisji
Krystyna Balcerek członek Komisji

Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych
:
Barbara Stępień Przewodnicząca Komisji
Mieczysław Stępniewski Zastępca Przewodniczącej Komisji
Joanna Walentukiewicz-Czałpińska członek Komisji
Janusz Kaszowski członek Komisji
Alicja Szymańska członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
Alicja Szymańska Przewodnicząca Komisji
Robert Kędzior Zastępca Przewodniczącej Komisji
Mieczysław Stępniewski członek Komisji
Iwona Drapalska-Krawczyk członek Komisji
Krystyna Balcerek członek Komisji

Radni nie będący członkami stałych komisji:
Krystyna Brzykcy
Ryszard Libigocki