Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
6 miesięcy temu

Władze gminy

kadencja 2014 - 2018


Podaj dalej:
Kierownictwo urzędu stanowią:
Wójt Gminy - Leszek Kuliński
Zastępca Wójta Gminy - Marcin Świder
Sekretarz Gminy - Maja Wawrowska
Skarbnik Gminy - Izabela Hubert

Skład osobowy Rady Gminy Kobylnica:
Przewodniczący Rady Gminy - Leon Kiziukiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Krystyna Balcerek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Janusz Kaszowski

Komisja Rewizyjna:
Janusz Adamczyk Przewodniczący Komisji
Iwona Drapalska-Krawczyk Zastępca Przewodniczącego Komisji
Robert Kędzior członek Komisji
Krzysztof Anioł członek Komisji
Paweł Pawlak członek Komisji

Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
Joanna Walentukiewicz-Czałpińska Przewodnicząca Komisji
Mirosław Przybył Zastępca Przewodniczącej Komisji
Janusz Adamczyk członek Komisji
Barbara Stępień członek Komisji
Krystyna Balcerek członek Komisji

Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych
:
Barbara Stępień Przewodnicząca Komisji
Mieczysław Stępniewski Zastępca Przewodniczącej Komisji
Joanna Walentukiewicz-Czałpińska członek Komisji
Janusz Kaszowski członek Komisji
Alicja Szymańska członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
Alicja Szymańska Przewodnicząca Komisji
Robert Kędzior Zastępca Przewodniczącej Komisji
Mieczysław Stępniewski członek Komisji
Iwona Drapalska-Krawczyk członek Komisji
Krystyna Balcerek członek Komisji

Radni nie będący członkami stałych komisji:
Krystyna Brzykcy
Ryszard Libigocki