.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
dwa tygodnie temu

Władze Gminy

Władze Gminy

kadencja 2010-2014


Podaj dalej:
Kierownictwo urzędu stanowią:Wójt Gminy - Leszek KulińskiNieetatowy Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy - Jan PlutowskiSkarbnik Gminy - Izabela Hubert
Skład osobowy Rady Gminy Kobylnica :Przewodniczący Rady Gminy - Józef GawrychWiceprzewodnicząca Rady Gminy - Kazimiera Tates
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Bogdan Popiel
Komisja Rewizyjna:
1. Ryszard Cichosz Przewodniczący Komisji
2. Renata Schramka Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Krystyna Balcerek członek Komisji
Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
1. Joanna Walentukiewicz-Czałpińska Przewodnicząca Komisji
2. Grażyna Szcześ Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Ryszard Cichosz członek Komisji
4. Kazimiera Tates członek Komisji
5. Leon Kiziukiewicz członek Komisji
Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych:
1. Krystyna Balcerek Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Brzykcy Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Karolina Jaworska członek Komisji
4. Alicja Poddębniak członek Komisji
5. Ryszard Grzelak członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu :
1. Alicja Szymańska Przewodnicząca Komisji
2. Karolina Jaworska Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Mieczysław Stępniewski członek Komisji
4. Renata Schramka członek Komisji
5. Bogdan Popiel członek Komisji