Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Władze Gminy

kadencja 2010-2014


Podaj dalej:

Kierownictwo urzędu stanowią:

Wójt Gminy - Leszek Kuliński

Nieetatowy Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy - Jan Plutowski

Skarbnik Gminy - Izabela Hubert


Skład osobowy Rady Gminy Kobylnica :

Przewodniczący Rady Gminy - Józef Gawrych

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Kazimiera Tates
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Bogdan Popiel


Komisja Rewizyjna:
1. Ryszard Cichosz Przewodniczący Komisji
2. Renata Schramka Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Krystyna Balcerek członek Komisji


Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
1. Joanna Walentukiewicz-Czałpińska Przewodnicząca Komisji
2. Grażyna Szcześ Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Ryszard Cichosz członek Komisji
4. Kazimiera Tates członek Komisji
5. Leon Kiziukiewicz członek Komisji


Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych:
1. Krystyna Balcerek Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Brzykcy Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Karolina Jaworska członek Komisji
4. Alicja Poddębniak członek Komisji
5. Ryszard Grzelak członek Komisji


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu :
1. Alicja Szymańska Przewodnicząca Komisji
2. Karolina Jaworska Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Mieczysław Stępniewski członek Komisji
4. Renata Schramka członek Komisji
5. Bogdan Popiel członek Komisji