Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
3 miesiące temu

Utrudnienia w kilku miejscowościach

Utrudnienia w kilku miejscowościach

Czego możesz się spodziewać?


Podaj dalej:
Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 września 2017 roku będą występowały okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica”.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Gminę Kobylnica, a wykonawcą robót budowlanych jest KRĘŻEL Sp. z o. o. z siedzibą w Kobylnicy (76 – 251) przy ul. Kasztanowej 1.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) przebudowę istniejącej nawierzchni na nawierzchnię w technologii z kostki betonowej
2) przebudowę oświetlenia drogowego
3) kontynuację budowy lokalnego systemu zbierania ścieków z przebudową urządzeń wodociągowych.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 21.12.2017 r.
Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy (KRĘŻEL Sp. z o. o.) jest Piotr Łosko – kierownik budowy - tel. kont. 505 196 454. Osobą do kontaktu z ramienia Gminy Kobylnica jest Łukasz Malinowski – inspektor ds. inwestycji drogowych – tel. kont. 881 600 660.

UWAGA: W związku z prowadzonymi robotami drogowymi prosimy mieszkańców Ścięgnicy o wystawianie odpadów (zmieszanych, tworzyw sztucznych, biodegradowlanych) na skrzyżowania dróg:
1) Wrząca – Ścięgnica (początek miejscowości);
2) Ścięgnica – Bzowo (centrum miejscowości).

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 września 2017 roku ulega zmianie trasa kursowania zastępczej komunikacji autobusowej, wprowadzonej w związku z przebudową linii kolejowej numer 405 relacji Słupsk – Miastko – w związku z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu w miejscowości Ścięgnica.

Kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej odbywało się będzie od Kępic poprzez Tychowo, Kczewo i Słonowiczki w kierunku Słupska.
Dodatkowo z przedmiotowej trasy wyłączony zostanie tymczasowy przystanek w centrum miejscowości Wrząca, a w jego miejsce wprowadzony zostanie tymczasowy przystanek na żądanie w miejscowości Słonowiczki, na wysokości skrzyżowań dróg powiatowych w kierunku Wrzącej i Kczewa.

Przedmiotowe utrudnienia potrwają do dnia 21.12.2017 r.

Osobą do kontaktu z ramienia Gminy Kobylnica jest Łukasz Malinowski – inspektor ds. inwestycji drogowych – tel. kont. 881 600 660.

Za spowodowane utrudnienia z góry przepraszamy.