Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupsk

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupsk

Szczegóły projektu


Podaj dalej:
Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński w dniu 13 lutego 2017 roku w imieniu Partnera Wiodącego - Gminy Kobylnica oraz pozostałych Partnerów Projektu: Gminy Miasto Ustka, Gminy Dębnica Kaszubska, Miasta Słupsk, Gminy Słupsk oraz Mentorów Rozwoju Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podpisał umowę nr RPPM.03.01.00-22-0146/16-00 o dofinansowanie projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w Projekcie zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 6 444 600,75 PLN, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 5 477 910,64 PLN. Przewidywany okres realizacji projektu 01.09.2016 r. - 31.12.2018 r. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin objętych projektem oraz utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.

Projekt skierowany jest do 1252 dzieci z terenu Miasta Słupska, Miasta Ustka, Gminy Kobylnica, Gminy Dębnica Kaszubska i Gminy Słupsk w wieku 3-6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach do grupy docelowej będą mogły zostać zaliczone dzieci w wieku 2,5 lat – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) oraz 112 nauczycieli zatrudnionych w OWP.