Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
5 miesięcy temu

Tablica informacyjna

Wykaz pomieszczeń w Urzędzie Gminy Kobylnica


Podaj dalej:
PARTER

Pokoje 1 - 5
Wieloosobowe Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej:


1. Biuro Obsługi Interesantów.

2. Ewidencja ludności. Dowody osobiste.

3. Działalność gospodarcza i rolnictwo.

4. Audytor wewnętrzny. Poborca.

5. Przewodniczący Rady Gminy. Obsługa Rady Gminy.


Pokoje 6 - 9
Referat finansowy:


6. Płace i rozrachunki. Obsługa księgowa jednostek pomocniczych.

7. Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy. Ewidencja mienia gminnego.

8. Główny Księgowy - Kierownik Referatu.

9. Księgowość podatkowa. Kontrola podatkowa. Kasa.


I PIĘTRO

Pokoje 10-17

10. Sala narad.

11. Sekretariat.

12. Skarbnik Gminy.

13. Sekretarz Gminy.

14. Zastępca Wójta Gminy.

15. Wójt Gminy.

16. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, obsługa informatyczna, ochrona informacji niejawnych.

17. Kadry i BHP.

II PIĘTRO
Samodzielne stanowisko ds. prawno-organizacyjnych

19. Obsługa Prawna. Kontrola zarządcza i zarządzanie jakością.


Pokoje 20, 23, 24
Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich:


20. Koordynacja wniosków o dotacje unijne. Monitoring planów rozwoju gminy.

23. Zamówienia publiczne. Inwestycje i remonty. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

24. Kierownik referatu. Planowanie Strategiczne. Nadzór inwestycji gminnych.

Pokoje 21, 22
Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:


21. Kierownik referatu. Gospodarka nieruchomościami. Podziały nieruchomości. Opłaty aliacenckie, numeracja nieruchomości.

22. Budownictwo i architektura. Planowanie przestrzenne. Ochrona środowiska. Gospodarka odpadami.


Pokoje 18, 25
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:


18. Kierownik Referatu. Nadzór bieżącego utrzymania mienia gminnego.

25. Utrzymanie obiektów komunalnych. Ewidencja i utrzymanie dróg. Transport zbiorowy.