Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
dwa tygodnie temu

Szkolenia z wypełniania wniosków na granty

Szkolenia z wypełniania wniosków na granty

Szansa dla organizacji pozarządowych


Podaj dalej:
W związku z ogłoszonym naborem wniosków na powierzenie grantów na imprezy związane z dziedzictwem lokalnym, Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenia z zasad dofinansowania i wypełniania formularzy wniosków.

Szkolenia odbędą się w następujących miejscach i terminach:
§ Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3 – 22 lutego 2018r., godz. 10:00 – 13:00,
§ Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4 - 28 lutego 2018r., godz. 9:00 – 12:00 (ze względu na niewielkie zainteresowanie spotkanie zostało odwołane),
§ Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 – 28 lutego 2018r., godz. 12:45 – 15:30,
§ Siedziba SGR, ul. Ustecka 8, os. Przewłoka – 6 marca 2018r., godz. 9:00 – 12:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej obecności do:
Eweliny Laskowskiej – e.laskowska@sgr.org.pl, tel.: 516 559 181,
Magdaleny Kodłubańskiej – biuro@sgr.org.pl, tel.: 516 559 181.
Przypominamy również, że Biuro SGR prowadzi usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.