Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
miesiąc temu

Struktura organizacyjna CUW w Kobylnicy

Struktura organizacyjna CUW w Kobylnicy


Podaj dalej:
Kierownictwo Centrum stanowią:

Dyrektor Centrum: Marta Prezlata
Zastępca Dyrektora Centrum: Zdzisław Lesiecki

W skład Działu Finansowo-Księgowego (DFK) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Główny księgowy - Kierownik Działu (GK) - Katarzyna Sochacka,
2) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i ewidencji mienia (FM) - Emilia Krajnik,
3) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac (FP) – Anna Jańczuk,
4) Stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (FV) - Małgorzata Witkowska,
5) Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FB) - Małgorzata Kabat.

W skład Działu Oświaty i Sportu (DOS) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Działu Oświaty i Sportu (KO) - Witold Stech,
2) Stanowisko ds. oświaty (OO) - Iga Bekiesza,
3) Stanowisko ds. sportu (OS) - Grzegorz Leśniak,
4) Stanowisko ds. zarządzania projektami (OF) -
5) Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (ON).

W skład Działu Organizacyjnego (DOR) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu (OA) - Jolanta Guźniczak-Hendryk,
2) Stanowisko ds. zamówień publicznych (OZ) – Katarzyna Chojnacka,
3) Stanowisko ds. zaopatrzenia, gospodarowania majątkiem trwałym i prowadzenia archiwum (OG) - Bożena Szyszko,
4) Stanowisko ds. kadr (OK) - Wiesława Wrześniak,
5) Stanowisko ds. obsługi i zabezpieczenia informatycznego bazy danych (OI) - Radosław Sawicki.

W skład Działu Obsługi Technicznej (DOT) wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Kierownik Działu Obsługi Technicznej (ZDC) - Zdzisław Lesiecki,
2) Stanowisko ds. zarządzania budynkami i obiektami (TB) – Remigiusz Ciereszko,
3) Stanowisko ds. oświetlenia i zarządzania energią (TE) – Tomasz Biel,
4) Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi magazynu (TM) - Dorota Miedzińska,
5) Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi (TP).