.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
5 miesięcy temu

Stanowcze „Nie” dla otyłości i nadwagi

Stanowcze „Nie” dla otyłości i nadwagi

Wkrótce ruszy specjalny program


Podaj dalej:
Uczniowie z kobylnickich szkół zostanie objętych profilaktycznym programem, którego głównym celem jest odpowiednio wczesne wykrycie nadwagi u młodych ludzi, a w konsekwencji – walka z otyłością. Program ma ruszyć w przyszłym roku i potrwa trzy lata.

O problemie coraz częściej występującej otyłości wśród dzieci i młodzieży alarmują różnego rodzaju badania i instytucje zajmujące się monitorowaniem sytuacji. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w Europie otyłość dotyka przeciętnie jednego na trzech chłopców i jedną na pięć dziewczynek w wieku od sześciu do dziewięciu lat. Żadna inna choroba przewlekła nie jest aż tak bardzo rozpowszechniona wśród populacji dzieci w wieku szkolnym. Niepokojąco sytuacja wygląda również w Polsce, gdzie z problemem otyłości boryka się coraz więcej młodych ludzi.

W trakcie październikowej sesji Rada Gminy Kobylnica podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia specjalnego programu profilaktycznego, którego głównymi celami są odpowiednio wczesne zdiagnozowanie nadwagi oraz – co bardzo istotne – konsekwentne i systematyczne prowadzenie działań edukacyjnych, które mają uświadomić młodym ludziom, jakie konsekwencje niesie ze sobą nadwaga oraz otyłość, a więc możliwość występowania wielu chorób i niekorzystnych zmian w naszym organizmie.

Program będzie skierowany do uczniów kobylnickich szkół z roczników 2007-2013. Dodatkowo w działania zaangażowanych zostanie oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

Pierwszym elementem całego programu będzie szczegółowe oszacowanie liczby dzieci z nadwagą i otyłością w Gminie Kobylnica. Odbędzie się to na podstawie badań, które niebawem zostaną przeprowadzone we wszystkich szkołach. Po odpowiednim zdiagnozowaniu skali całego problemu, a więc w pierwszym kwartale przyszłego roku, zainaugurowane zostaną działania edukacyjne, które będą objawiać się w prowadzeniu specjalnych zajęć. W ich organizację zaangażowane zostaną poradnie dietetyczne, psychodietetycy i specjaliści od żywienia. To oni, w trakcie konsultacji z uczniami i rodzicami, będą wyjaśniać takie kwestie jak zdrowy styl życia i odpowiednia dieta. Poprzez rozmowy i dyskusje, wykłady, szkolenia i specjalne zajęcia będą przybliżać wiedzę na temat produktów żywieniowych, zasad ich odpowiedniego łączenia, kaloryczności posiłków i wartości odżywczych.

Dzięki temu dzieci będą miały okazję do wyrobienia w swoim zachowaniu nowych – a przede wszystkim zdrowych – nawyków żywieniowych. Co ważne, odbywać się będą także regularne pomiary antropometryczne, które pozwolą na monitorowanie wskaźników BMI, a w przypadku wykrycia zaburzeń i chorób wymagających dalszego leczenia (np. wtórne nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gruczołów hormonalnych, cukrzyca), dzieci będą mogły liczyć na dalszą opiekę lekarską, którą otrzymają w trybie pilnym.

Zaplanowane na najbliższe trzy lata działania, których efektem ma być zmniejszenie wskaźników nadwagi i otyłości wśród uczniów klas I – V, będą kosztować ponad 100 tysięcy złotych. Kobylnicki samorząd walczy o dofinansowanie całego projektu ze środków pomorskiego oddziału NFZ.

Projekt otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pozytywną opinię Wojewody dotycząca zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej i zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

Badanie, zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wykazało, że co 10. ośmiolatek w Polsce ma nieprawidłowy poziom skurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Jak tłumaczą eksperci, jest to niepokojące dlatego, że wskaźnik ten wyraźnie koreluje z nadwagą i otyłością, co może sugerować rozwój zespołu metabolicznego i innych chorób u tych dzieci w przyszłości. Z badań wynika, że u zdecydowanej większości dzieci, w około 95 proc. przypadków, nadwaga i otyłość jest wynikiem przekarmienia, a więc przyjmowania zbyt dużej ilości energii wraz z pożywieniem. Tylko w kilku procentach przypadków jest to wina genów czy chorób. Eksperci zwracają też uwagę na fakt, że do rozwoju otyłości i nadwagi u dzieci przyczyniają się często dorośli, przez swoje błędne postrzeganie wyglądu dzieci. Z ankiet, wypełnionych przez rodziców wynika, że w większości postrzegają masę ciała swoich dzieci jako prawidłową – tylko 14 proc. rodziców uznało, że dziecko ma nadwagę.

Wzrost częstości zachorowań na otyłość powoduje zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej. Wyniki badań przeprowadzonych w 10 krajach Europy Zachodniej wykazały, że koszt opieki zdrowotnej związanej z otyłością wynosi 10.4 bilionów euro. W zależności od kraju koszty te wynosiły od 0,09% do 0,61% produktu krajowego brutto. Zachorowania na otyłość powodują również zwiększenie tzw. kosztów pośrednich obejmujących utratę produktywności chorych, koszty zwolnień lekarskich, rent, przedwczesnych emerytur, opieki sprawowanej nad chorymi przez bliskich i przedwczesną śmiertelność.