Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

KoBO 2018. Ostatnie dni na zgłaszanie zadań

Do 18 maja 2017 roku można składać formularze zgłoszeniowe propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Kobylnica na rok 2018. W tym roku zarezerwowaliśmy na ten cel jeszcze więcej pieniędzy, bo aż 400 tysięcy złotych. Zachęcamy do angażowania się w całe przedsięwzięcie i skorzystania z możliwości, jakie daje KoBO.

W jaki sposób przedstawić swoją inicjatywę lub przedsięwzięcie?
W tegorocznej edycji Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego, tak jak w roku ubiegłym, jest możliwość zgłaszania zadań na dwa sposoby. Jedną z możliwości jest zgłoszenie on – line poprzez platformę internetową www.kobylnica.wybiera.pl.

Swój wniosek możemy również dostarczyć osobiście, do sekretariatu Urzędu Gminy Kobylnica. Stosowny formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy jak również na platformie www.kobylnica.wybiera.pl oraz stronie internetowej www.kobylnica.pl

Każda propozycja zadania musi być poparta podpisami 15 osób stale zamieszkujących na terenie Gminy Kobylnica, które ukończyły 16 rok życia.

W przypadku zgłaszania zadania w formie elektronicznej (poprzez platformę) wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w formie tradycyjnej listę z podpisami 15 mieszkańców Gminy Kobylnica, popierających propozycję zadania do Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 wydrukowaną z ww. platformy lub ze strony www.kobylnica.pl

Kobylnicki Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Istotą budżetu obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom Gminy podjęcia decyzji odnośnie celów, na jakie zostanie przekazana część środków z budżetu gminnego. Dzięki temu każda osoba stale zamieszkująca na terenie Gminy Kobylnica, która ukończyła 16 rok życia może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania pieniądze z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt pod nr: (59) 842 90 70 w. 241, 245, mailowo na adres:
kobylnica@kobylnica.pl lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kobylnica ul.Główna 20 w Kobylnicy w poniedziałki od 9.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2018 można znaleźć na specjalnie dedykowanej platformie internetowej www.kobylnica.wybiera.pl. Pod tym adresem można także dokonywać elektronicznej rejestracji proponowanego zadania. Zachęcamy do korzystania!

Liczymy na Państwa zaangażowanie i czekamy na ciekawe pomysły i inicjatywy!