Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej

ponad pół roku temu

RUNOWO SŁAWIEŃSKIE

Wieś sołecka licząca 174 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013 zlokalizowana jest w odległości 2,5 km na południe od drogi krajowej E-6 Słupsk-Szczecin przy szosie wiodącej od tej trasy przez Reblino do Wrzącej i Tychowa.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Otoczenie wsi stanowią morenowe wzniesienia, na których rozciągają się pola uprawne i łąki. W oddaleniu od zabudowy wiejskiej, po stronie północnej i zachodniej przepływają cieki wodne o nazwie Ściegnica i ciek Sycewicki. W najbliższym otoczeniu wsi brak lasów. Niewielkie zalesione tereny rozciągają się na wschód od Runowa w kierunku Mirocina oraz na zachód nad rzeczką Ściegnica. Pośrodku wsi usytuowany jest duży, częściowo zarośnięty staw, wokół którego skupia się część zabudowań, między innymi niektóre pofolwarczne domy mieszkalne.

SOŁTYS
Pani Julita Bielańczuk

Runowo Sławieńskie 14
76-251 Kobylnica


RADA SOŁECKA

Pani Marta Majdańska Pani Iwona Szepielewicz Pani Andżelika Musiał

Sołectwo zostało założone w 1959 r. Obszar sołectwa obejmuje wieś Runowo Sławieńskie, która jest siedzibą organów sołectwa. We wsi znajduje się sklep ogólnospożywczy.

Rys historyczny

Niemiecka nazwa miejscowości brzmiała Klein Runow . Wieś najprawdopodobniej założył 15 marca 1598 r. Paul von Below. W listach podatkowych z 1655 r. obok nazwiska Belowów występują również von Massow i von Krockow. W następnych latach najprawdopodobniej Krockowowie przejęli część Runowa należącą do Massowów, gdyż w roku 1666 obok Bertrama von Below występuje tylko Joahim Reinhold von Krockow. 3 marca 1699 r. Bertram von Below odsprzedał Runowo swemu zięciowi Johannowi Peterowi von Puttkamerowi, który w roku 1706 dokupił do majątku folwark Annaburg (obecnie kolonia Runowa), Mirocin i część wsi Reblino. Po Johanie majątek odziedziczył jego syn Franz Jacob von Puttkamer. Od Franza w roku 1733 Runowo i Annaburg odkupili von Belowie z Redencina i z Gaci. Kolejnym właścicielem był Paul Bertram von Below z Gaci. Po śmierci Paula Runowo wraz z Annaburgiem przeszło w posiadanie Klausa Bertrama von Below, a nastepnie w posiadanie kapitana Martina Ernesta von Below. W roku 1784 Oktavio I von Below z Redencina założył fundacje rodzinną w skład której wchodziły Redencin - Zębowo - Miechnik - Runowo. W roku 1892 majątek Runowo liczył 418 ha ziemi w tym 318 ha ziemi uprawnej, 59 ha łąk, 40 ha pastwisk, 1 ha wód. Hodowano 24 konie, 70 sztuk bydła w tym 50 krów mlecznych, 300 owiec i 20 świń. W roku 1914 kiedy właścicielem wsi był Oktavio II von Below, powierzchnia gruntów była taka sama jak w końcu XIX w, z tym, że zmniejszył się areał pastwisk na rzecz lasów, których było 10 ha, pastwisk 30 ha, zaś inwentarz żywy liczył 26 koni, 110 sztuk bydła, w tym 50 krów mlecznych. W roku 1922 Runowo zostało wyłączone z fundacji decyzją całej rodziny i przejęte na własność przez Gerda von Below urodzonego w 1892r. w Gaci. Był on ostatnim właścicielem Runowa. Zmarł 8 grudnia 1953r. w niewoli radzieckiej jako generał major. Jego żona zmarła 10 października 1945r. w czasie gdy wojska radzieckie stacjonowały w Runowie.

Zespół dworsko-folwarczny kształtował się na przełomie XIX i XX w. Dwór zbudowany z pruskiego muru został po II wojnie częściowo zniszczony przez wichurę, a później całkowicie rozebrany. Obiekty w podwórzu folwarcznym zostały częściowo wyburzone. te, które zachowały się do czasów obecnych pochodzą zapewne z początku XX w. Na spichlerzu i stajni zachowała się data 1901r. i inicjały ówczesnego właściciela P. v B. - Paul von Below.


Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę