.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
4 miesiące temu

Reklama w gminie na nowych zasadach

Reklama w gminie na nowych zasadach

Ważne informacje dla mieszkańców


Podaj dalej:
Nowe zasady i warunki posadowienia tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie Gminy Kobylnica.

Rada Gminy Kobylnica w dniu 25 listopada 2016 roku podjęła uchwałę regulującą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

W uchwale określono m.in. dopuszczalne parametry obiektów małej architektury, banerów, tablic i urządzeń reklamowych oraz szyldów – między innymi ich wymiary, lokalizacje. Ustalono także zasady i warunki sytuowania ogrodzeń. Istniejące obiekty małej architektury oraz ogrodzenia nie wymagają dostosowania do zasad ustalonych w uchwale.

Tablice i urządzenia reklamowe posadowione zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, niespełniające warunków określonych w uchwale, muszą być do nich dostosowane w terminie 5 lat tj. do dnia 1 stycznia 2022r. W związku z tym, istniejące tablice i urządzenia reklamowe posadowione nielegalnie, będą musiały zniknąć z przestrzeni publicznej.

Opłaty za reklamy – obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 25 listopada 2016 roku Rada Gminy Kobylnica podjęła Uchwałę w sprawie opłaty reklamowej. Określono wzór formularza, terminy składania deklaracji na dany rok podatkowy, termin zapłaty opłaty reklamowej oraz jej wysokość. Ustalono stawkę opłaty reklamowej, która składa się z części stałej (2,45 zł dziennie) oraz zmiennej (0,20 zł/m2 dziennie).

Wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową oraz załącznika do niej dostępny jest pod tym adresem.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/270/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. zostały ustalone zasady i warunki sytuowania ogrodzeń na terenie gminy Kobylnica.Uchwała dotyczy ogrodzeń widocznych od strony dróg publicznych, wewnętrznych, ciągów pieszych i innych ciągów komunikacyjnych. Ogrodzenia powinny być wykonane z materiałów wysokiej jakości (np. kamień naturalny, cegła, metal, drewno) w formie ogrodzeń ażurowych, czyli otwory i prześwity powinny stanowić minimum 30% powierzchni przęsła wraz z cokołem.Generalnie ogrodzenia nie mogą być wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i blachy.Wymóg formy ażurowej nie dotyczy ogrodzeń działek pełniących funkcję produkcyjną, składową.Nie wymagają dostosowania ogrodzenia istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, jedynie nowo muszą spełniać zasady w niej określone.

Podstawowe dokumenty:

Uchwała Nr XXXIII/270/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała Nr XXXIII/271/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty reklamowej.

Uchwała Nr XXXIII/272/2016 Rady Gminy Kobylnica z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową.