.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

2 miesiące temu

Kontakt

Informacje o referacie


Podaj dalej:
Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w Referacie Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu - Kinga Węgrzyńska
Piętro II, pok. 21, tel. 59 842 90 70-71 w. 240, e-mail: k.wegrzynska@kobylnica.eu
Bezpośredni nadzór i kontrola nad sprawami prowadzonymi w Referacie. Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (sprzedaży, dzierżawy, użyczenia i użytkowania wieczystego oraz przekazywania w trwały zarząd nieruchomości należących do Gminy Kobylnica). Prowadzenie spraw z zakresu przejmowania nieruchomości na rzecz Gminy oraz ustalania wysokości odszkodowań za przejęte mienie.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, numeracji porządkowej oraz opłat adiacenckich i planistycznych - Kamil Stegienta
Piętro II, pok. 21, tel. 59 842 90 70-71 w. 240, e-mail: k.stegienta@kobylnica.eu
Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, obliczania opłat adiacenckich i planistycznych. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Gminy Kobylnica, oraz spraw związanych z nadawaniem numeracji porządkowej i nazewnictwem ulic.Prowadzenie postępowań z zakresu uzgadniania projektów inwestycji i ustanowienia służebności przesyłu dla inwestycji realizowanych na działkach komunalnych.

Stanowisko ds. ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i środowiskowych uwarunkowań inwestycji - Katarzyna Lemańczyk
Piętro II, pok. 22, tel. 59 842 90 70-71 w. 258, e-mail: k.lemanczyk@kobylnica.eu
Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz uwarunkowań środowiskowych. Ewidencjonowanie parków wiejskich oraz sporządzanie rejestru właścicieli psów ras agresywnych. Opiniowanie koncesji górniczych oraz realizacja projektów związanych z ochroną przyrody.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa - Iwona Mieczkowska
Piętro II, pok. 22, tel. 59 842 90 70-71 w. 232, e-mail: i.mieczkowska@kobylnica.eu
Ewidencja oraz nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.