.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Protokół ze spotkania Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - Kisielice, 17 kwietnia 2009 r.

Protokół ze spotkania Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - Kisielice, 17 kwietnia 2009 r.

Na dzień 17 kwietnia 2009 roku w Gminnym Centrum Reagowania w Kisielicach zaplanowane było Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Z powodu braku kworum wyznaczono kolejny termin Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Gminie Pruszcz - 22 czerwca br. W związku z powyższym odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób - przedstawiciele gmin oraz zaproszeni goście m.in.: Pan Stanisław Gorczyca - Senator RP, Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Środowiska, Pan Maciej Rygielski - Starosta Iławski, Pan Wiesław Wójcik - Prezes Zarządu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.