.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Protokół Nr 52009 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Pruszcz 22 czerwiec 2009 r.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej odbyło się w przerwie Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się władz Stowarzyszenia.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W głosowaniu tajnym w wyborach uzupełniających zostało wybranych dwóch nowych członków Zarządu: Pan Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików oraz Pan Marek Lewandowski - Zastępca Burmistrza Karlina.
Celem posiedzenia było wybranie Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Skarbnikiem Zarządu Stowarzyszenia został Pan Marek Lewandowski - Zastępca Burmistrza Karlina.
W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu odczytał treść uchwały i otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 4/2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zakończono.