Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
6 miesięcy temu

Protokół Nr 42009 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Pruszcz 22 czerwiec 2009 r.

22 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy Pruszcz odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGPEO.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu oraz zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu SGPEO z dnia 20.05.2009 r.( protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.eu w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych gmin do Stowarzyszenia.
6. Wolne wnioski i zapytania.
- umowa licencyjna na korzystanie z autorskich praw majątkowych do ekspertyzy prawnej wykonanej na zlecenie Gminy Karlino,
- udział i propozycje dotyczące V Konferencji "Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce",
- oferta opracowania strony internetowej Stowarzyszenia,
- wniosek o odwołanie z członka Zarządu Pana Mariusza Chmiela.
7. Zamknięcie obrad.