.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Protokół Nr 42009 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Pruszcz 22 czerwiec 2009 r.

22 czerwca 2009 roku w Urzędzie Gminy Pruszcz odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SGPEO.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu oraz zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu SGPEO z dnia 20.05.2009 r.( protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.eu w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych gmin do Stowarzyszenia.
6. Wolne wnioski i zapytania.
- umowa licencyjna na korzystanie z autorskich praw majątkowych do ekspertyzy prawnej wykonanej na zlecenie Gminy Karlino,
- udział i propozycje dotyczące V Konferencji "Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce",
- oferta opracowania strony internetowej Stowarzyszenia,
- wniosek o odwołanie z członka Zarządu Pana Mariusza Chmiela.
7. Zamknięcie obrad.