Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
6 miesięcy temu

Projekt „Śladami historii Reblina”

Projekt realizowany został w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” sfinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.


Podaj dalej:

Inicjatorami oraz beneficjentami projektu są mieszkańcy wsi Reblino.

Osoby i instytucie zaangażowane w projekt:
- Nadleśnictwo Ustka,
- Gmina Kobylnica,
- konserwator zabytków,
- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy,
- mieszkańcy wsi Reblino.

W projekcie „Śladami historii Reblina” pod nadzorem i według wytycznych Zdzisława Lesieckiego - Kierownika Warsztatu udział brali również pracownicy Urzędu Gminy w Kobylnicy, tj.: Jacek Drapalski, Marek Bujak, Andrzej Rabenda oraz Paweł Kata, zaś przy pracach porządkowych mieszkańców Reblina wsparli pracownicy interwencyjni i osoby skazane zatrudnione na podstawie umów pomiędzy Zakładem Karnym w Ustce, a Gminą Kobylnica, w ramach prac publicznych.

Główne cele projektu:
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego ziem pomorza środkowego (powrót do dawnych założeń parku chroni jego historię przed zapomnieniem),
- przywrócenie w świadomości lokalnej skomplikowanej historii Reblina,
- poprawa estetyki miejscowości,
- budowa wzięci społecznych i tożsamości lokalnej (sukces wspólnego projektu wzmocni potencjał i aktywność lokalnych liderów).

W ramach projektu wykonano:
- ścieżkę pieszą z kruszywa mineralnego naturalnego o długości ok. 200 m,
- tablicę pamiątkową (dedykowaną byłym mieszkańcom Reblina),
- dwie tablice informacyjne (historyczną i przyrodniczą)
- 5 drewnianych ławek,
- 1 drewniany stół,
- posadzono dąb pamięci,
- zorganizowano spotkanie „Śladami historii Reblina”.

Tematem spotkania „Śladami historii Reblina”, które odbyło się w świetlicy wiejskiej, była historia miejscowości Reblino. Podczas spotkania głos zabrał m.in. konserwator zabytków Waldemar Jędryka.

Mieszkańcy Reblina zaproszonym gościom oferowali słoik lokalnego miodu.

Termin realizacji projektu: luty - czerwiec 2015 roku

Budżet projektu: ok. 12 000 zł
w tym:
Bank Zachodni WBK S.A. 5 000 zł
Gmina Kobylnica 7 000 zł

Otwarcie parku w Reblnie