Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej

ponad pół roku temu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Zadania realizowane przez Gminę Kobylnica w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Podaj dalej:
Umowa o przyznanie pomocy nr 00056-6921-UM1100056/09 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wodnej w Kobylnicy oraz sieci wodociągowej Bolesławice - Reblino wraz z przyłączami - etap II

Umowa o przyznanie pomocy nr 00099-6922-UM1100005/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Remont świetlicy i adaptacja na ośrodek pracy z młodzieżą w Kuleszewie

Umowa o przyznanie pomocy nr 00004-6930-UM1130002/09 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomopcy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa parku wiejskiego w Kobylnicy - etap II

Umowa przyznania pomocy nr 00019-6930-UM1140029/09 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach Kończewo i Żelkówko w Gminie Kobylnica

Umowa o przyznanie pomocy nr 00234-6922-UM1100195/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu boisk w Widzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Umowa o przyznanie pomocy nr 00235-6922-UM1100196/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa_świetlicy_wiejskiej_wraz_z_zagospodarowaniem_terenu_rekreacyjno - wypoczynkowego_w_Łosinie - etap II

Umowa o przyznanie pomocy nr 00055-6930-UM1130073/10 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomopcy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Łosinie - etap I

Umowa o przyznanie pomocy nr 00095-6921-UM1100142/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" projektu: Budowa drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica

Umowa o przyznanie pomocy nr 00162-6930-UM1130180/11 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w Bolesławicach - etap I

Umowa o przyznanie pomocy nr 00158-6930-UM1130177/11 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Renowacja nawierzchni boiska trawiastego na działce nr 76 i 77 w Zębowie

Umowa przyznania pomocy nr 00675-6930-UM1141190/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" projektu: Budowa placu zabaw na działce nr 77 w Zębowie

Umowa o przyznanie pomocy nr 00387-6922-UM1100331/12 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa_placu_zabaw_wraz_z_budową_infrastruktury_towarzyszącej w_Słonowicach

Umowa o przyznanie pomocy nr 00388-6922-UM1100332/12 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w Bolesławicach - etap II

Umowa o przyznanie pomocy nr 00221-6930-UM1130293/12 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa stanicy rowerowej oraz placu zabaw i rekreacji w miejscowości Komiłowo

Umowa o przyznanie pomocy nr 00219-6930-UM1130296/12 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Kuleszewo

Umowa o przyznanie pomocy nr 00227-6930-UM1130290/12 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica

Umowa o przyznanie pomocy nr 00203-6921-UM1100197/12 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Reblino i Reblinko

Umowa o przyznanie pomocy nr 00273-6930-UM1130365/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa przystani wędkarskiej w miejscowości Zbyszewo

Umowa o przyznanie pomocy nr 00346-6930-UM1130480/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa placu fitness w miejscowości Wrząca

Umowa o przyznanie pomocy nr 00345-6930-UM1130484/13 działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie

Umowa przyznania pomocy nr 01490-6930-UM1143049/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 projektu: Budowa placu fitness w Bzowie

Umowa przyznania pomocy nr 01665-6930-UM1143453/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 projektu: Budowa stanicy rowerowej i miejsca wypoczynkowego w miejscowości Kwakowo - etap I

Umowa o przyznanie pomocy nr 00404-6930-UM1130572/14 działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Budowa placu rekreacji w Bzowie

Umowa o przyznanie pomocy nr 00406-6930-UM1130576/14 działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Kwakowie - etap I

Umowa o przyznanie pomocy nr 00405-6930-UM1130577/14 działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" projektu: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żelki - etap I