.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
miesiąc temu

Program

Na rok 2017


Podaj dalej:
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 luty 2017 roku Program zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kobylnica na rok 2017

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r., 856)

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Mając na uwadze dobro zwierząt jako istot żywych, Gmina Kobylnica podejmuje działania na rzecz ochrony praw zwierząt, tym samym zapobiegając ich niehumanitarnemu traktowaniu oraz zapewniając godne warunki bytowania z człowiekiem.Program dotyczy zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki wolno żyjącym kotom.

Zapoznaj się z programem zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie naszej gminy.