.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
3 miesiące temu

Profilaktyka nowotworowa oczami młodzieży

Profilaktyka nowotworowa oczami młodzieży

Poznaliśmy zwycięzców konkursu


Podaj dalej:

Do pobrania:

W piątek w w Miejskim Ratuszu odbyła się V Młodzieżowa Konferencja Zdrowotna, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu na spot promocyjny o tematyce związanej z profilaktyką nowotworową.

Konkurs skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Słupska, Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica. Zadaniem uczestników było przygotowanie 90 sekundowego spotu promocyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Konkursu. Konkurs miał na celu pobudzenie wśród uczestników zainteresowania tematyką profilaktyki nowotworowej, rozwijanie umiejętności twórczego i odważnego wyrażania swoich poglądów na tematy ważne i poważne, rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania chorobom nowotworowym, a także nabycie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.

Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, która brała pod uwagę
kryteria merytoryczne:
• zgodność z założeniami konkursu (0 pkt - 10 pkt),
• jakość przygotowania (kompozycja pracy, styl i język pracy, logika układu całości oraz dobór ilustracji itp.) (0 pkt -10 pkt),
• oryginalność i wyjątkowość (ciekawość, twórczość, właściwe posługiwanie się terminologią naukową) (0 pkt - 10 pkt),
• zamieszczenie w pracy konkursowej napisów zwiększających dostępność m.in. dla osób niesłyszących i słabosłyszących (0 pkt - 10 pkt).
kryteria organizacyjne:
• zastosowanie się do zapisów Regulaminu Konkursu (0pkt – 10pkt)
• pomysłowość i oryginalność przekazu treści (0pkt - 10 pkt)
• czytelność, estetyka i pomysł na pracę (0pkt - 10 pkt)

Komisja Konkursowa przyznała:
I miejsce ex aequo:
"Nie taki rak straszny, jak go malują"
Zespół Szkół w Redzikowie,
autorzy: Julia Banaszak, Mateusz Kielar, Oliwia Świtek
opiekunki uczniów: Pani Małgorzata Brejt-Banaszak, Pani Małgorzata Jabłońska

"Mnie to nie dotyczy - rak szyjki macicy"
Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
autorki: Wiktoria Augustyn, Patrycja Groch, Daria Kędziora
opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

III miejsce:
"Lepiej zapobiegać, niż leczyć"
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler w Słupsku,
autorzy: Sebastian Ptak, Piotr Zabówka, Dawid Wilusz
opiekunka uczniów: Pani Magdalena Rubaj

wyróżnienia:
• "Czy wiesz, że..."
Zespół Szkół w Jezierzycach,
autor: Filip Tutka
opiekunka ucznia: Pani Małgorzata Świerczyńska-Gid

• "Nie damy się rakowi!"
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler w Słupsku,
autorki: Alicja Bielecka, Kinga Wójcik, Natalia Frąckiewicz
opiekunka uczennic: Pani Joanna Pawelec

• "Naprzeciw nowotworom"
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,
autorzy: Rafał Kawka, Kamil Sikorski
opiekunka uczniów: Pani Ewelina Florek

• "Nie czekaj na śmierć"
Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
autorki: Marta Ledeman, Julia Malek
opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

• "Rozmowy o raku"
Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,
autorki: Karolina Derdzińska, Weronika Grzegorczyk, Martyna Chabowska
opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

• "Nowotwór potwór - mówię stop"
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,
autorki: Domicella Duda, Katarzyna Danowska
opiekunka uczennic: Pani Ewelina Florek

• "Rak się nie zapowiada"
Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,
autorzy: Maria Kocioł, Dominik Lau, Filip Borowski
opiekunka uczniów: Pani Ewelina Florek

• "Jak zapobiegać nowotworom"
Gimnazjum Katolickie im. św. Marka w Słupsku,
autorzy: Michał Leśniak, Aleksander Jankiewicz, Filip Koska
opiekunka uczniów: Pani Iwona Kwiatkowska

• "Idzie rak..., jak uszczypnie..."
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku,
autorki: Natalia Capar, Matylda Molis, Alicja Zakrzewska