.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 28 sierpnia 2009 r.

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbędzie się 28 sierpnia 2009 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Kołobrzeg ul. Trzebiatowska 48 a, 78-100 Kołobrzeg.


Podaj dalej:

Tematem posiedzenia będą sprawy organizacyjne Stowarzyszenia oraz sprawy związane z opodatkowaniem farm wiatrowych.