Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - 20 maja 2009 r.

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, które odbędzie się 20 maja 2009 r. o godz.11.30 w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Podaj dalej:

Porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu SGPEO z dnia 17.04.2009 r.( protokół dostępny na stronie internetowej www.kobylnica.eu w zakładce Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej).
4. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia SGPEO - ostateczne ustalenie terminu i miejsca posiedzenia (propozycja: 22 czerwiec br. w Pruszczu).
5. Omówienie zasad współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.
6. Przyjęcie stanowiska, które zostanie zaprezentowane podczas panelu dyskusyjnego nt. „Podatki lokalne w inwestycjach w odnawialne źródła energii oraz wybrane zagadnienia pomocy publicznej”.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
Z uwagi na ważność omawianych spraw liczę na niezawodne przybycie. Jednocześnie proszę o poinformowanie o swoim udziale w posiedzeniu Zarządu z uwagi na to, że istnieje możliwość uczestniczenia w konferencjach tematycznych Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej GREEN POWER 2009, dotyczących nowoczesnych technologii i finansowania inwestycji OZE. Podczas trwania kongresu będzie można również zapoznać się z ofertą firm, które będą się prezentowały na targach. Koszt udziału w kongresie to ok. 1200,00 zł. Proponuję, aby koszty te zostały pokryte ze środków Stowarzyszenia. Więcej informacji nt. kongresu na stronie internetowej www.kongresoze.eu .
W związku z tym, że musimy swój udział potwierdzić do środy tj. 13.05.2009 r. proszę o niezwłoczne potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do dnia 12.05.2009 r. do godz. 15.00 na nr tel. /059/ 842 90 70 w. 35 lub e-mailem: i.bekiesza@kobylnica.pl .