Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
2 miesiące temu

Pojemnik na odpady

Jaki warto wybrać?


Podaj dalej:
Kupując pojemnik na odpady zmieszane pamiętaj, aby był przystosowany do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Zapewnia to bezpieczne opróżnianie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu bezpylnego.

Są to pojemniki spełniające wymagania europejskiej normy PN-EN 840-1 dot. „ruchomych pojemników na odpady” do grzebieniowych mechanizmów załadowczych lub posiadające „deklarację producenta” o zgodności ze wskazaną normą.

Niektóre z pojemników nie posiadają zaczepów służących do ich mocowania, dlatego też nie zapewniają bezpiecznego opróżnienia, co prowadzi do ich pękania oraz zniszczenia. Tym samym firmy odbierające odpady komunalne nie mają możliwości zapewnienia bezpiecznego opróżniania tego typu pojemników, a co za tym idzie prawidłowej realizacji usługi.