.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
6 dni temu

Po wiedzę do Kobylnicy

Wizyta samorządowców z Ukrainy


Podaj dalej:

Delegacja samorządowców z rejonu ukraińskiej Odessy zakończyła wizytę w Gminie Kobylnica. W trakcie dwudniowego pobytu rozmawiano o sposobie funkcjonowania polskich samorządów, jak również o korzyściach wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ukraińscy goście to w większości przedstawiciele gmin, które w wyniku reformy terytorialnej w Ukrainie połączyły się w ostatnim czasie i chcą dowiedzieć się, jak nimi zarządzać w sposób efektywny.

W trakcie dwudniowej wizyty przedstawiciele ukraińskich samorządów zapoznawali się z najważniejszymi aspektami funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, stawiając sobie za przykład Gminę Kobylnica. Pierwszego dnia mieli okazję zapoznać się z historią najbliższej okolicy, tradycją i kulturą. Kilka godzin później na własne oczy mogli przekonać się o tym, w jakiej kondycji znajduje się lokalna gospodarka i przemysł, odwiedzając zakłady, firmy i przedsiębiorstwa, które funkcjonują na terenie Gminy Kobylnica.

Pobyt samorządowców z Ukrainy zakładał również prezentacje najważniejszych inwestycji, farm wiatrowych i obowiązującego w kraju systemu edukacji. Na przykładzie placówek oświatowych, które działają w Gminie Kobylnica, omówiono sposób kształcenia uczniów. Goście ze wschodu mieli okazję obejrzeć bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Samorządowych, a także uzyskać informacje od dyrekcji placówki o realizowanych w tym miejscu projektach i programach edukacyjnych.

Ważnym punktem wizyty była również dyskusja poświęcona gospodarce wodno - kanalizacyjnej. Właśnie w tym celu zaaranżowano spotkanie w spółce „Wodociągi Słupsk”, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem. Tam goście ze wschodu mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w oczyszczalni ścieków.

Wizytę zorganizowano w ramach programu Study Tours to Poland. Zakłada on krótkoterminowe wizyty przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej, pracowników instytucji państwowych i innych grupy zawodowych, którzy mogą w ten sposób poznać polski dorobek w zakresie przekształceń ustrojowych i doświadczeń, które doprowadziły do członkostwa w Unii Europejskiej.