.

.

więcej

.

.
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
6 miesięcy temu

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie

Podaj dalej:
Wieloosobowe stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej,
parter, pokój nr 3,
tel. 059 842-90-70 do 72 wew. 247.

Oświadczenie o zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym