Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Obowiązek przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.


Podaj dalej:

Obowiązek przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązują się z tego obowiązku zostaną wszczęte postępowania administracyjne, w toku których pracownicy tut. urzędu przeprowadzają oględziny w terenie celem sprawdzenia stanu faktycznego. W przypadku stwierdzenia, iż właściciel nieruchomości nie podłączył nieruchomości do sieci, wydawana jest decyzja nakazująca takie podłączenie. Niewypełnienie obowiązków nałożonych decyzją, o której mowa wyżej skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wiąże się z nałożeniem kary grzywny.

Przypominamy, że eksploatatorem sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kobylnica są Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, tel. 59 8418 300.