Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
5 dni temu

O pożarnictwie wiedzą naprawdę sporo

Poznaliśmy nazwiska zwycięzców


Podaj dalej:
Takiej wiedzy mógłby pozazdrościć im niejeden dorosły. Mają kilkanaście lat, a już wiedzą, jak powinni zachować się na wypadek pożaru czy utraty przytomności przez drugiego człowieka. Jakub Opala i Maciej Kowalczyk wygrali gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

7 marca odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W szranki stanęli uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły. Przez kilkadziesiąt minut musieli oni zmierzyć się z testem wiedzy, w którym sprawdzane były różne kwestie związane ze znajomością zasad przeciwpożarowych i procedur postępowania na wypadek pożaru. Uczniowie rozwiązywali zadania, które nie ograniczały się tylko do przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, ale również obejmowały inne dziedziny pożarnictwa, jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej. Pomocna okazała się też znajomość organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Po weryfikacji prac wszystkich uczestników komisja konkursowa przystąpiła do podliczenia uzyskanych przez nich punktów. W grupie wiekowej 10 – 13 lat najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielił Jakub Opala. W kategorii uczniów starszych triumfował Maciej Kowalczyk. Obaj zagwarantowali sobie udział w kolejnym etapie rywalizacji.

Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i uczestnikom odbyło się 7 marca w Szkole Podstawowej w Kwakowie. Obecny na uroczystości Wójt Gminy Kobylnica pogratulował młodym ludziom wiedzy i zwracał uwagę na to, że zdobyte w trakcie przygotowań do rywalizacji informacje mogą w przyszłości pomóc w uratowaniu czyjegoś życia lub zdrowia. Komendant Gminny OSP Robert Smysło zwrócił uwagę na wysoki poziom zawodów i obszerną wiedzę startujących w nich osób.

W tym roku jesteśmy świadkami piętnastej edycji Turnieju.

Wyniki:
grupa wiekowa 10-13 lat, klasy IV-VI
1) Jakub Opala ze SP w Słonowicach
2) Kacper Abramczyk ze SP w Słonowicach
3) Franciszek Wawrykiewicz ze SP w Kobylnicy
grupa wiekowa 14-16 lat, klasy VII i klasy I i II gimnazjalne
1) Maciej Kowalczyk ze SP w Kobylnicy
2) Karolina Siwiec ze SP w Kobylnicy
3) Oliwia Wiszniewska ze SP w Kwakowie