Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
ponad pół roku temu

O Gminie

Kobylnica - piękna i przyjazna gmina wiejska o malowniczych widokach, położona w północno-zachodniej części województwa pomorskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska. Zajmuje obszar 24 495 ha i liczy 11 000 mieszkańców.


Podaj dalej:

Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której początki sięgają przełomu XI - XIII wieku. W okresie od XIV do XVI w. na terenie gminy założyły swoje majątki słynne rody: Masow, Boehn, Putkamer, Zitzewitz. Licznie reprezentowana jest architektura i budownictwo XIX wieczne: kościoły, zespoły pałacowo-folwarczne i budownictwo zagrodowe. Zachowały się także pałace i dworki o charakterze klasycystycznym i późno klasycystycznym (Sierakowo Słupskie, Zajączkowo, Kończewo, Żelki), eklektycznym (pałace w Ścięgnicy, Dobrzęcinie i Zagórkach). Obiekty przetrwały w różnym stopniu, większość w wyniku działań wojennych bądź niewłaściwego wykorzystania, została zniszczona, przebudowana lub rozebrana. Pałacom w każdym przypadku towarzyszą założenia parkowe w stylu krajobrazowym.

W gminie Kobylnica istnieją dogodne warunki do uprawiania różnorodnych form turystyki, przede wszystkim rowerowej, pieszej, kajakarstwa i wędkarstwa. Malownicze tereny położone w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przyciągają turystów. Na osoby ceniące aktywne formy wypoczynku czekają wytyczone, oznakowane ścieżki i szlaki. Warta polecenia jest ścieżka przyrodnicza „Szlakiem troci i łososia”, która powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”. W trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzekę, zobaczyć ślady grodziska wczesnośredniowiecznego, stary park podworski w Łosinie i grobowiec ostatniego właściciela pałacu Maximiliana von Zitzewitza. Jedną z atrakcji turystycznych jest spływ kajakowy na rzece Słupia. Należy on jednak do szlaków trudnych ze względu na wartki nurt, liczne meandry, powalone drzewa. Z myślą o turystach odwiedzających gminę powstały gościńce i zajazdy, a także pole namiotowe i gospodarstwo agroturystyczne.

Ze względu na położenie u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych i duże możliwości zagospodarowania terenu, gmina Kobylnica jest miejscem atrakcyjnym również dla przedsiębiorców. Dysponuje ona ponad tysiąchektarowym areałem przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną, przemysłową, usługową i rzemieślniczą. Ponadto część dostępnych terenów przeznaczona jest na działalność turystyczną i rekreacyjną. Władze gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, oferują tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną oraz niższe podatki.

Kobylnica powoli staje się krainą wiatraków. Znaczenie sprzyjających warunków klimatycznych i atrakcyjność miejsca pod względem inwestycyjnym dostrzegli i docenili inwestorzy zagraniczni. Pomiędzy Zajączkowem a Widzinem, japońskie firmy Mitsui i J. Power wybudowały farmę wiatrową, na której stanęły 24 elektrownie wiatrowe. Efektem tej największej na Pomorzu japońskiej inwestycji jest produkcja mocy energetycznej rzędu 90 MW. Druga farma wiatrowa powstała pod koniec 2011 r. pomiędzy Płaszewem a Luleminem. Inwestorem jest hiszpański Fundusz Taiga Mistral. Na terenie farmy stanęło 18 turbin wiatrowych o łącznej mocy 39,6 MW. W fazie budowy jest trzecia farma wiatrowa z 21 turbinami o mocy 3 MW. Planowana jest również budowa czwartej farmy wiatrowej, na której stanie 26 siłowni wiatrowych o mocy 3 MW. Docelowo na terenie Gminy zostanie wybudowanych aż 89 siłowni wiatrowych.W latach 2010 - 2012 realizowano Program Wykorzystania Energii Słonecznej na terenie Gminy Kobylnica. W ramach projektu w instalacje solarne zasilające w energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody wyposażone zostały: obiekty użyteczności publicznej, jednorodzinne budynki mieszkalne, mieszkalne obiekty komunalne. Gmina Kobylnica odnosi liczne sukcesy w ogólnopolskich rankingach gmin przyjaznych energii odnawialnej. Ponadto Gmina Kobylnica jest członkiem - założycielem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Na terenie Naszej Gminy istnieją dogodne warunki do uprawiania wielu form turystyki. Największe możliwości ma turystyka rowerowa, piesza, kajakarstwo i wędkarstwo. Na osoby ceniące aktywne formy wypoczynku czekają wytyczone, oznakowane ścieżki i szlaki. Szczególnie warte polecenia są trasy rowerowe, m. in.: Słupsk- Krępa- Lubuń- Żelkówko do Leśnego Dworu oraz Kobylnica- Łosino- Lubuń- Żelkówko- Kruszyna- Lulemino- Zagórki- Zbyszewo- Korzybie- Ścięgnica- Wrząca- Giełdoń- Kuleszewo- Kończewo- Sierakowo- Widzino- Kobylnica .Piechurzy mogą wybrać szlak żółty „Dolina Słupi” (łączna długość szlaku wynosi 52 km z czego 10 km znajduje sie na terenie Gminy Kobylnica) lub szlak czarny „Dolina Wieprzy i Studnicy” (16/68 km). Zwracamy uwagę turystów na ścieżkę przyrodniczą „Szlakiem troci i łososia” (4km), która powstała w ramach projektu „Ochrona ekosystemu rzeki Słupi”. W trakcie wędrówki można zapoznać się z charakterystyką Słupi, opisem ryb zamieszkujących rzeki Naszego regionu, zobaczyć grodzisko wczesnośredniowieczne, stary park podworski w Łosinie i grobowiec ostatniego właściciela pałacu Maximiliana von Zitzewitza. Bliskość rzeki Słupi daje wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Spływ kajakowy należy do szlaków trudnych ze względu na wartki nurt, liczne meandry, zwalone drzewa, brzegi zarośnięte olchami, wierzbami i osikami. Turyści znajdą miejsca noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych, zajazdach lub polu namiotowym.

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który zarządza 2 gimnazjami i 5 szkołami podstawowymi, działa nowoczesne Centrum Kultury i Promocji z salą teatralną, które oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych: koncertów, spektakli teatralnych, cyklicznych imprez, spotkań tematycznych. W 3 pracowniach: plastycznej muzycznej i teatralnej prowadzone są zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponadto w Gminie prężnie działają: Gminna Biblioteka Publiczna wraz z 3 filiami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminna, 4 ośrodki zdrowia oraz 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
W Gminie organizowanych jest wiele ciekawych imprez kulturalno-oświatowych, takich jak: ekologiczne rajdy i marsze na orientację, festyny, Wojewódzki Bieg Olimpijski, konkurs „Piękna wieś” , Międzywojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca, Dni Kobylnicy, największy festiwal muzyki disco polo, z transmisją telewizyjną - Disco Hit Festiwal, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”, Kobylnickie Dni Literatury, Międzynarodowy Turniej Tańca „Grand Prix Polski” Wakacjada Taneczna. Z sukcesami działają stowarzyszenia sportowe oraz uczniowskie kluby sportowe (judo, lekkoatletyka, piłka nożna, tenis stołowy).
Gmina Kobylnica od lat znajduje się w czołówce regionalnych i ogólnopolskich rankingów. Każda nagroda lub wyróżnienie jest dla nas powodem do dumy, potwierdzeniem słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy nad ciągłym doskonaleniem i podnoszeniem jakości usług.
Od lat współpracujemy z innymi gminami: polską Gminą Kościelisko, szwedzką Östhammar, belgijską Durbuy, fińskimi Uusikaupunki i Orimattila, estońską Valga, łotewską Valka, a od 2007 roku także z niemiecką Gminą Weißenburg i słowacką Tvrdošín. Nawiązaliśmy także współpracę z gminą Zarszyn w powiecie sanockim, gminą Przemęt w powiecie wolsztyńskim, gminami słowackimi: Nižná Sitnica i Oľka, miastem Bátonyterenye z Węgier, miastem Skidel z Białorusi. W 2016 roku nawiązaliśmy współpracę ze słowacką miejscowością Vit'az. Nasza współpraca owocuje licznymi wymianami grup młodzieżowych, co umożliwia poznanie zwyczajów i tradycji obowiązujących w zaprzyjaźnionych miastach i gminach.

Samorząd w Kobylnicy od lat podejmuje szereg działań zwiększających atrakcyjność gminy dla turystów, inwestorów, przedsiębiorców, a przede wszystkim dla jej mieszkańców. W tej Gminie dobrze się mieszka i warto tu inwestować. Warto też tutaj przyjechać w odwiedziny.

Zapraszamy!