Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
4 miesiące temu

O bezpieczeństwie z funkcjonariuszami

Od teorii do praktyki


Podaj dalej:
Wrzesień to doskonały czas, by przypomnieć młodym ludziom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Niebawem, kiedy dni będą zdecydowanie krótsze a widoczność się zmniejszy, te umiejętności mogą okazać się szczególnie przydatne. Dlatego kolejny raz dla młodych mieszkańców Gminy Kobylnica zorganizowano specjalny cykl zajęć – poświęconych właśnie bezpieczeństwu.

„Droga do szkoły powinna być bezpieczna” – to hasło akcji, którą w ostatnich tygodniach prowadziło piętnaście jednostek straży gminnych lub miejskich w województwie pomorskim. W działania zaangażowali się także funkcjonariusze z Kobylnicy, którzy wspólnie z policjantami z miejscowego posterunku odwiedzali szkoły i przedszkola, by dyskutować i rozmawiać z młodymi ludźmi o bezpieczeństwie. Jedno ze spotkań zorganizowano także w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Również i tam, najmłodsi mieszkańcy mogli przekonać się o tym, jak wielkie znaczenie mają takie elementy jak wybór właściwej strony jezdni, ubiór czy elementy odblaskowe.

Spotkania odbywały się według specjalnie nakreślonego scenariusza. Najpierw uczniowie mogli wysłuchać krótkiej prezentacji, w czasie której policjanci i strażnicy demonstrowali podstawowe przepisy ruchu drogowego, które powinien znać pieszy, później tłumaczyli dzieciom, dlaczego przestrzeganie tych zasad jest aż tak ważne. Najważniejszym elementem programu było jednak praktyczne sprawdzenie umiejętności, jakie nabyli młodzi ludzie. Dlatego też, zaraz po zakończeniu zajęć teoretycznych w klasach, młodzi ludzie ćwiczyli prawidłowe zachowanie się na drodze. Dzieci mogły pokonać jezdnię w asyście policjanta lub strażnika gminnego. W ten sposób wyrabiało w sobie nawyk prawidłowego postępowania w takich sytuacjach.

Jak przyznawali młodzi ludzie, zajęcia były dla nich ciekawą formą nauki i przyswojenia sobie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Uczniowie w czasie rozmów z funkcjonariuszami zwracali uwagę na to, że często zdarza im się samodzielnie pokonywać drogę do szkoły, więc takie zajęcia są im bardzo potrzebne.

Spotkania z uczniami były ostatnim elementem programu „Droga do szkoły powinna być bezpieczna”. Wcześniej przeprowadzono kontrolę infrastruktury drogowej. W Gminie Kobylnica działania te miały miejsce w sierpniu. Wówczas wspólny patrol złożony z funkcjonariuszy Straży Gminnej i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przeanalizował stan i jakość dróg, czy elementów ostrzegawczo - zabezpieczających, a także ocenił prawidłowość istniejącego oznakowania. Wyniki kontroli wypadły dobrze. Większych nieprawidłowości nie stwierdzono a o ewentualnych brakach powiadomiono zarządców dróg.