Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
5 miesięcy temu

Nowoczesny sprzęt trafi do trzech jednostek

Nowoczesny sprzęt trafi do trzech jednostek

Będą pieniądze na doposażenie


Podaj dalej:
Nowoczesne ubrania specjalistyczne, defibrylatory, torby medyczne. Ponadto kamera termowizyjna, maszt oświetleniowy i wyciągarka samochodowa. To tylko część z nowego sprzętu, jaki będą mogli już wkrótce wykorzystywać strażacy z trzech jednostek OSP Gminy Kobylnica. W ciągu najbliższych miesięcy ich jednostki wzbogacą się o urządzenia warte ponad milion złotych.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Kobylnica czuwać będą nie tylko dobrze wyszkoleni, ale i wyposażeni w nowoczesny sprzęt strażacy - ochotnicy. Do trzech jednostek, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, trafi sprzęt o wartości ponad miliona złotych. Projekt, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zakłada również prace budowlane w jednostce w Sycewicach.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację instalacji wentylacyjnej pomieszczeń garażowych poprzez montaż szynowego odciągu spalin. Pomieszczeniem obsługiwanym przez modernizowaną instalację jest jednostanowiskowy garaż. Szynowy system ssący ma służyć do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania, w tym przypadku samochód straży pożarnej. Wynika to z konieczności pełnej gotowości stacjonujących pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia.

Głównym elementem całego projektu jest jednak doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kobylnica wpisanych do KSRG tj.: OSP Sierakowo, OSP Sycewice, OSP Wrząca. Nowoczesny sprzęt, który trafi do strażaków – ochotników, pozwoli im zwiększyć skuteczność i efektywność prowadzonych działań ratowniczych i gaśniczych. Za ponad milion złotych uda się zakupić aparaty powietrzne, defibrylatory, ubrania specjalne, pilarki łańcuchowe, zestawy hydrauliczne, maszty oświetleniowe, kamery termowizyjne, wyciągarki samochodowe, detektory wielogazowe czy piły ratownicze. Łącznie, do trzech jednostek trafi ponad 60 sztuk specjalistycznego sprzętu o różnym przeznaczeniu.

Projekt pn.: “Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Potęgowo (partner wiodący), Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Słupsk. Termin realizacji przewiduje się do końca przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2 574 521,66 zł.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach działania 11.1 Organicznie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.