Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Nowoczesny sprzęt trafi do trzech jednostek

Nowoczesny sprzęt trafi do trzech jednostek

Będą pieniądze na doposażenie


Podaj dalej:
Nowoczesne ubrania specjalistyczne, defibrylatory, torby medyczne. Ponadto kamera termowizyjna, maszt oświetleniowy i wyciągarka samochodowa. To tylko część z nowego sprzętu, jaki będą mogli już wkrótce wykorzystywać strażacy z trzech jednostek OSP Gminy Kobylnica. W ciągu najbliższych miesięcy ich jednostki wzbogacą się o urządzenia warte ponad milion złotych.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Kobylnica czuwać będą nie tylko dobrze wyszkoleni, ale i wyposażeni w nowoczesny sprzęt strażacy - ochotnicy. Do trzech jednostek, które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym, trafi sprzęt o wartości ponad miliona złotych. Projekt, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zakłada również prace budowlane w jednostce w Sycewicach.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację instalacji wentylacyjnej pomieszczeń garażowych poprzez montaż szynowego odciągu spalin. Pomieszczeniem obsługiwanym przez modernizowaną instalację jest jednostanowiskowy garaż. Szynowy system ssący ma służyć do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania, w tym przypadku samochód straży pożarnej. Wynika to z konieczności pełnej gotowości stacjonujących pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia.

Głównym elementem całego projektu jest jednak doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Kobylnica wpisanych do KSRG tj.: OSP Sierakowo, OSP Sycewice, OSP Wrząca. Nowoczesny sprzęt, który trafi do strażaków – ochotników, pozwoli im zwiększyć skuteczność i efektywność prowadzonych działań ratowniczych i gaśniczych. Za ponad milion złotych uda się zakupić aparaty powietrzne, defibrylatory, ubrania specjalne, pilarki łańcuchowe, zestawy hydrauliczne, maszty oświetleniowe, kamery termowizyjne, wyciągarki samochodowe, detektory wielogazowe czy piły ratownicze. Łącznie, do trzech jednostek trafi ponad 60 sztuk specjalistycznego sprzętu o różnym przeznaczeniu.

Projekt pn.: “Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Potęgowo (partner wiodący), Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Słupsk. Termin realizacji przewiduje się do końca przyszłego roku. Całkowita wartość projektu wynosi 2 574 521,66 zł.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach działania 11.1 Organicznie zagrożeń naturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.