Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
5 miesięcy temu

Nowe ulgi i zwolnienia dla pasażerów

Nowe ulgi i zwolnienia dla pasażerów

Zmiany w komunikacji miejskiej


Podaj dalej:
Zmiany w taryfie przewozowej komunikacji miejskiej ZIM Słupsk. Od wtorku, 8 sierpnia - więcej tańszych przejazdów.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku, od wtorku 8 sierpnia zaczną obowiązywać korekty w taryfie przewozowej. Wprowadzono w niej szereg dodatkowych ulg i zwolnień w przejazdach komunikacją miejską ZIM Słupsk. Dodatkowo, w okresie Dnia Bez Samochodu i Święta Wszystkich Świętych, korzystanie z autobusów w Słupsku będzie całkowicie bezpłatne dla wszystkich.

Nowe Zmiany w ofercie biletów:
· Bilet jednorazowy w cenie 2,50 zł i 1,25 zł będzie również biletem czasowym 30-minutowym, pasażer przy kontroli biletów deklaruje rodzaj biletu.
· Z oferty wycofane zostaną bilety okresowe ważne w dni robocze.
· Zmianie ceny ulega bilet na okaziciela z 90 zł na 110 zł oraz z 45 zł na 55 zł.
· Wprowadzono roczny bilet dla osób posiadających tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu w cenie 50 zł.
· Zmianie ulegają warunki zakupu biletów przez Honorowych Dawców Krwi. Dla kobiet minimum oddanej krwi zmniejsza się z 18 litrów do 15 litrów, dla mężczyzn z 25 litrów na 18 litrów.
· Zmianie ulega cena rocznego biletu dla Honorowych Dawców Krwi na 50 zł.

Zmiany w uprawnieniach do biletów ulgowych i przejazdów bezpłatnych:
· Dzieci posiadają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia.
· Podwyższono wiek do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 24 na 25 lat.
· Osoby mające uprawnienia do renty rodzinnej nabywają prawo do przejazdów ulgowych.
· Do przejazdów ulgowych nabywają prawa działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
· Uprawnienia do przejazdów ulgowych nabywają weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju.
· Z przejazdów bezpłatnych mogą korzystać cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
· Wprowadzono darmową komunikację 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych i 22 września w Dniu bez Samochodu.
· Dzieci i młodzież wraz z opiekunami w trakcie zorganizowanych wyjść z placówki oświatowej posiadają prawo do przejazdów bezpłatnych.

Zmiany w opłatach dodatkowych dla pasażerów podróżujących bez ważnego biletu:
· Podwyższono opłatę za przejazd bez ważnego biletu do wysokości 275 zł, opłata może być zmniejszona o 50 % do wysokości 137,50 zł w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
· Opłata manipulacyjna za brak ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi wzrasta z 8 zł do 12 zł.

Fot. zimslupsk.com