Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
ponad pół roku temu

Nowe ulgi i zwolnienia dla pasażerów

Nowe ulgi i zwolnienia dla pasażerów

Zmiany w komunikacji miejskiej


Podaj dalej:
Zmiany w taryfie przewozowej komunikacji miejskiej ZIM Słupsk. Od wtorku, 8 sierpnia - więcej tańszych przejazdów.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku, od wtorku 8 sierpnia zaczną obowiązywać korekty w taryfie przewozowej. Wprowadzono w niej szereg dodatkowych ulg i zwolnień w przejazdach komunikacją miejską ZIM Słupsk. Dodatkowo, w okresie Dnia Bez Samochodu i Święta Wszystkich Świętych, korzystanie z autobusów w Słupsku będzie całkowicie bezpłatne dla wszystkich.

Nowe Zmiany w ofercie biletów:
· Bilet jednorazowy w cenie 2,50 zł i 1,25 zł będzie również biletem czasowym 30-minutowym, pasażer przy kontroli biletów deklaruje rodzaj biletu.
· Z oferty wycofane zostaną bilety okresowe ważne w dni robocze.
· Zmianie ceny ulega bilet na okaziciela z 90 zł na 110 zł oraz z 45 zł na 55 zł.
· Wprowadzono roczny bilet dla osób posiadających tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu w cenie 50 zł.
· Zmianie ulegają warunki zakupu biletów przez Honorowych Dawców Krwi. Dla kobiet minimum oddanej krwi zmniejsza się z 18 litrów do 15 litrów, dla mężczyzn z 25 litrów na 18 litrów.
· Zmianie ulega cena rocznego biletu dla Honorowych Dawców Krwi na 50 zł.

Zmiany w uprawnieniach do biletów ulgowych i przejazdów bezpłatnych:
· Dzieci posiadają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia.
· Podwyższono wiek do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z 24 na 25 lat.
· Osoby mające uprawnienia do renty rodzinnej nabywają prawo do przejazdów ulgowych.
· Do przejazdów ulgowych nabywają prawa działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
· Uprawnienia do przejazdów ulgowych nabywają weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju.
· Z przejazdów bezpłatnych mogą korzystać cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
· Wprowadzono darmową komunikację 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych i 22 września w Dniu bez Samochodu.
· Dzieci i młodzież wraz z opiekunami w trakcie zorganizowanych wyjść z placówki oświatowej posiadają prawo do przejazdów bezpłatnych.

Zmiany w opłatach dodatkowych dla pasażerów podróżujących bez ważnego biletu:
· Podwyższono opłatę za przejazd bez ważnego biletu do wysokości 275 zł, opłata może być zmniejszona o 50 % do wysokości 137,50 zł w przypadku uiszczenia jej w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia.
· Opłata manipulacyjna za brak ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi wzrasta z 8 zł do 12 zł.

Fot. zimslupsk.com